Calming Whisper I Calming Whisper I Calming Whisper I Calming Whisper I Calming Whisper II Calming Whisper II Calming Whisper II Calming Whisper II Calming Whisper II Calming Whisper II Calming Whisper II Calming Whisper II Calming Whisper II Rupture Arrow I Rupture Arrow I Rupture Arrow I Rupture Arrow I Rupture Arrow I Rupture Arrow I Rupture Arrow I Rupture Arrow I Rupture Arrow I Rupture Arrow II Rupture Arrow II Rupture Arrow II Rupture Arrow II Rupture Arrow II Rupture Arrow II Rupture Arrow II Rupture Arrow II Rupture Arrow II Explosion Trap I Explosion Trap I Explosion Trap I Explosion Trap I Explosion Trap I Explosion Trap I Explosion Trap I Explosion Trap I Explosion Trap I Explosion Trap II Explosion Trap II Explosion Trap II Explosion Trap II Explosion Trap II Explosion Trap II Explosion Trap II Explosion Trap II Explosion Trap II Sandstorm Trap I Sandstorm Trap I Sandstorm Trap I Sandstorm Trap I Sandstorm Trap I Sandstorm Trap I Sandstorm Trap I Sandstorm Trap I Sandstorm Trap I Silence Arrow IV Spike Bite Trap I Spike Bite Trap I Spike Bite Trap I Spike Bite Trap I Spike Bite Trap I Spike Bite Trap I Spike Bite Trap I Spike Bite Trap I Spike Bite Trap I Spike Trap I Spike Trap I Spike Trap I Spike Trap I Spike Trap I Spike Trap I Spike Trap I Spike Trap I Spike Trap I Spike Trap II Spike Trap II Spike Trap II Spike Trap II Spike Trap II Spike Trap II Spike Trap II Spike Trap II Spike Trap II Spike Trap III Spike Trap III Spike Trap III Spike Trap III Spike Trap III Spike Trap III Spike Trap III Spike Trap III Spike Trap III Shock Arrow I Shock Arrow I Shock Arrow I Shock Arrow I Shock Arrow I Shock Arrow I Shock Arrow I Shock Arrow I Shock Arrow I Shackle Arrow I Shackle Arrow I Shackle Arrow I Shackle Arrow I Shackle Arrow I Shackle Arrow I Shackle Arrow I Shackle Arrow I Shackle Arrow I Arrow Deluge V Entangling Shot I Entangling Shot I Entangling Shot I Entangling Shot I Entangling Shot I Entangling Shot I Entangling Shot I Entangling Shot I Entangling Shot I Entangling Shot II Entangling Shot II Entangling Shot II Entangling Shot II Entangling Shot II Entangling Shot II Entangling Shot II Entangling Shot II Entangling Shot II Entangling Shot III Entangling Shot III Entangling Shot III Entangling Shot III Entangling Shot III Entangling Shot III Entangling Shot III Entangling Shot III Entangling Shot III Aerial Wild Shot I Aerial Wild Shot I Aerial Wild Shot I Aerial Wild Shot I Aerial Wild Shot I Aerial Wild Shot I Aerial Wild Shot I Aerial Wild Shot I