Flight: Will of Enchantment I Flight: Will of Enchantment II Winged Guardian I Winged Guardian II Flight: Roar of Fear I Advanced Sword Training II Advanced Mace Training II Advanced Greatsword Training II Advanced Sword Training III Advanced Mace Training III Advanced Greatsword Training III Boost HP III Boost HP III Boost Block II Boost Element Defense II Boost Element Defense II Boost HP IV Divine Chastisement I Divine Chastisement I Divine Chastisement I Divine Chastisement I Divine Chastisement I Divine Chastisement I Divine Chastisement I Divine Chastisement I Divine Chastisement I Divine Chastisement II Divine Chastisement II Divine Chastisement II Divine Chastisement II Divine Chastisement II Divine Chastisement II Divine Chastisement II Divine Chastisement II Divine Chastisement II Divine Chastisement III Divine Chastisement III Divine Chastisement III Divine Chastisement III Divine Chastisement III Divine Chastisement III Divine Chastisement III Divine Chastisement III Divine Chastisement III Provoking Severe Blow I Provoking Severe Blow I Provoking Severe Blow I Provoking Severe Blow I Provoking Severe Blow I Provoking Severe Blow I Provoking Severe Blow I Provoking Severe Blow I Provoking Severe Blow I Provoking Severe Blow II Provoking Severe Blow II Provoking Severe Blow II Provoking Severe Blow II Provoking Severe Blow II Provoking Severe Blow II Provoking Severe Blow II Provoking Severe Blow II Provoking Severe Blow II Provoking Severe Blow III Provoking Severe Blow III Provoking Severe Blow III Provoking Severe Blow III Provoking Severe Blow III Provoking Severe Blow III Provoking Severe Blow III Provoking Severe Blow III Provoking Severe Blow III Empyrean Armor I Provoking Shield Counter I Provoking Shield Counter I Provoking Shield Counter I Provoking Shield Counter I Provoking Shield Counter I Provoking Shield Counter I Provoking Shield Counter I Provoking Shield Counter I Provoking Shield Counter I Provoking Shield Counter II Provoking Shield Counter II Provoking Shield Counter II Provoking Shield Counter II Provoking Shield Counter II Provoking Shield Counter II Provoking Shield Counter II Provoking Shield Counter II Provoking Shield Counter II Provoking Shield Counter III Provoking Shield Counter III Provoking Shield Counter III Provoking Shield Counter III Provoking Shield Counter III Provoking Shield Counter III Provoking Shield Counter III Provoking Shield Counter III Provoking Shield Counter III Shining Slash III Shining Slash III Shining Slash III Shining Slash III Shining Slash III Shining Slash III Shining Slash III Shining Slash III Shining Slash III Wrath Strike I Wrath Strike I Wrath Strike I Wrath Strike I Wrath Strike I Wrath Strike I Wrath Strike I Wrath Strike I Wrath Strike I Wrath Strike II Wrath Strike II Wrath Strike II Wrath Strike II Wrath Strike II Wrath Strike II Wrath Strike II Wrath Strike II Wrath Strike II Divine Fury I Divine Blow I Divine Blow I Divine Blow I Divine Blow I Divine Blow I Divine Blow I Divine Blow I Divine Blow I Divine Blow I Divine Blow II Divine Blow II Divine Blow II Divine Blow II Divine Blow II Divine Blow II Divine Blow II Divine Blow II Divine Blow II Hand of Healing I Dazing Severe Blow I Dazing Severe Blow I Dazing Severe Blow I