Melodía del ataque I Sinfonía de la furia I Sinfonía de la furia I Sinfonía de la furia I Sinfonía de la furia I Sinfonía de la furia I Sinfonía de la furia I Sinfonía de la furia I Sinfonía de la furia I Sinfonía de la furia I Sinfonía de la furia II Sinfonía de la furia II Sinfonía de la furia II Sinfonía de la furia II Sinfonía de la furia II Sinfonía de la furia II Sinfonía de la furia II Sinfonía de la furia II Sinfonía de la furia II Sinfonía de la furia III Sinfonía de la furia III Sinfonía de la furia III Sinfonía de la furia III Sinfonía de la furia III Sinfonía de la furia III Sinfonía de la furia III Sinfonía de la furia III Sinfonía de la furia III Sinfonía de la furia IV Sinfonía de la furia IV Sinfonía de la furia IV Sinfonía de la furia IV Sinfonía de la furia IV Sinfonía de la furia IV Sinfonía de la furia IV Sinfonía de la furia IV Sinfonía de la furia IV Sinfonía de la furia V Sinfonía de la furia V Sinfonía de la furia V Sinfonía de la furia V Sinfonía de la furia V Sinfonía de la furia V Sinfonía de la furia V Sinfonía de la furia V Sinfonía de la furia V Eco suave I Eco suave I Eco suave I Eco suave I Eco suave I Eco suave I Eco suave I Eco suave I Eco suave I Eco suave II Eco suave II Eco suave II Eco suave II Eco suave II Eco suave II Eco suave II Eco suave II Eco suave II Eco suave III Eco suave III Eco suave III Eco suave III Eco suave III Eco suave III Eco suave III Eco suave III Eco suave III Eco suave IV Eco suave IV Eco suave IV Eco suave IV Eco suave IV Eco suave IV Eco suave IV Eco suave IV Eco suave IV Eco suave V Eco suave V Eco suave V Eco suave V Eco suave V Eco suave V Eco suave V Eco suave V Eco suave V Estallido fuerte I Estallido fuerte I Estallido fuerte I Estallido fuerte I Estallido fuerte I Estallido fuerte I Estallido fuerte I Estallido fuerte I Estallido fuerte I Estallido fuerte II Estallido fuerte II Estallido fuerte II Estallido fuerte II Estallido fuerte II Estallido fuerte II Estallido fuerte II Estallido fuerte II Estallido fuerte II Estallido fuerte III Estallido fuerte III Estallido fuerte III Estallido fuerte III Estallido fuerte III Estallido fuerte III Estallido fuerte III Estallido fuerte III Estallido fuerte III Estallido fuerte IV Estallido fuerte IV Estallido fuerte IV Estallido fuerte IV Estallido fuerte IV Estallido fuerte IV Estallido fuerte IV Estallido fuerte IV Estallido fuerte IV Estallido fuerte V Estallido fuerte V Estallido fuerte V Estallido fuerte V Estallido fuerte V Estallido fuerte V Estallido fuerte V Estallido fuerte V Estallido fuerte V Armonía de la tierra I Armonía de la tierra I Armonía de la tierra I Armonía de la tierra I Armonía de la tierra I Armonía de la tierra I Armonía de la tierra I Armonía de la tierra I Armonía de la tierra I Armonía de la tierra II Armonía de la tierra II Armonía de la tierra II Armonía de la tierra II