Delfis Guilotán Obelisco elio Obelisco asmodiano Transportador de éter Teleportador Teleportador Transportador de éter Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Ídolo popocu Entrada a Ínguison Entrada a Gelcmaros Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador Teleportador