Дополнительные параметры
BLOCK PENETRATION
Агрессия
Атака
Блок щитом
Защ. от бож. камней
Защ. от болезни
Защ. от возд. оков
Защ. от замедл. атаки
Защ. от замедл. движ.
Защ. от замешат.
Защ. от злых чар
Защ. от кровотеч.
Защ. от немоты
Защ. от обездвиж.
Защ. от оглушения
Защ. от окамен.
Защ. от опрокид.
Защ. от отталк.
Защ. от паралича
Защ. от проклятия
Защ. от разворота
Защ. от слепоты
Защ. от сна
Защ. от страха
Защ. от яда
М. крит.
Маг. атака
Макс. HP
Макс. MP
Отм. защ. от болезни
Отм. защ. от возд. оков
Отм. защ. от замедл. атаки
Отм. защ. от замедл. движ.
Отм. защ. от замешат.
Отм. защ. от злых чар
Отм. защ. от кровотеч.
Отм. защ. от немоты
Отм. защ. от обездвиж.
Отм. защ. от оглуш.
Отм. защ. от окамен.
Отм. защ. от опрокид.
Отм. защ. от отталк.
Отм. защ. от паралича
Отм. защ. от проклят.
Отм. защ. от разворота
Отм. защ. от слепоты
Отм. защ. от сна
Отм. защ. от страха
Отм. защ. от яда
Отмена магии
Парир.
Сила магии
Скор. атаки
Скор. движ.
Скор. магии
Скор. полета
Точн. магии
Точность
Уклонение
Урон в PvP
Ф. крит.
Физ. атака в PVE
Физ. защита в PVE
ID   Название ? Ур. Ячейки STATS GRADE Race EFFECTS
ID   Название Ур. Ячейки FILTER 1 FILTER 2 FILTER 3 STATS GRADE Race EFFECTS
Loading data from server