Дополнительные параметры
BLOCK PENETRATION
Агрессия
Атака
Блок щитом
Защ. от болезни
Защ. от возд. оков
Защ. от замедл. атаки
Защ. от замедл. движ.
Защ. от замешат.
Защ. от злых чар
Защ. от кровотеч.
Защ. от немоты
Защ. от обездвиж.
Защ. от оглушения
Защ. от окамен.
Защ. от опрокид.
Защ. от отталк.
Защ. от паралича
Защ. от проклятия
Защ. от разворота
Защ. от слепоты
Защ. от сна
Защ. от страха
Защ. от яда
Защита от бож. камней
М. крит.
Маг. атака
Макс. HP
Макс. MP
Отмена защ. от болезни
Отмена защ. от возд. оков
Отмена защ. от замедл. атаки
Отмена защ. от замедл. движ.
Отмена защ. от замешат.
Отмена защ. от злых чар
Отмена защ. от кровотеч.
Отмена защ. от немоты
Отмена защ. от обездвиж.
Отмена защ. от оглуш.
Отмена защ. от окамен.
Отмена защ. от опрокид.
Отмена защ. от отталк.
Отмена защ. от паралича
Отмена защ. от проклят.
Отмена защ. от разворота
Отмена защ. от слепоты
Отмена защ. от сна
Отмена защ. от страха
Отмена защ. от яда
Отмена магии
Парир.
Сила магии
Скор. атаки
Скор. движ.
Скор. магии
Скор. полета
Точн. магии
Точность
Уклонение
Урон в PvP
Ф. крит.
Физ. атака в PVE
Физ. защита в PVE
ID   Название ? Ур. Ячейки STATS GRADE Race EFFECTS
ID   Название Ур. Ячейки FILTER 1 FILTER 2 FILTER 3 STATS GRADE Race EFFECTS
Loading data from server
Наши базы знаний

Privacy Statement