Дополнительные параметры
hiddenpvedefendratio
Агрессия
Атака
Блок м. крит.
Блок магии
Блок ф. крит.
Блок щитом
Блок щитом в PvP
Время полета
Защ. от бож. камней
Защ. от болезни
Защ. от возд. оков
Защ. от замедл. атаки
Защ. от замедл. движ.
Защ. от замешат.
Защ. от злых чар
Защ. от кровотеч.
Защ. от немоты
Защ. от обездвиж.
Защ. от оглушения
Защ. от окамен.
Защ. от опрокид.
Защ. от отталк.
Защ. от паралича
Защ. от проклятия
Защ. от разворота
Защ. от слепоты
Защ. от сна
Защ. от страха
Защ. от яда
Защита в PvP
Защита от воды
Защита от воздуха
Защита от земли
Защита от м. крит.
Защита от огня
Защита от ф. крит.
Концентрац.
М. крит.
Маг. атака
Маг. атака в PvP
Маг. защита
Маг. защита в PvP
Маг. защита в PvP
Макс. HP
Макс. MP
Отм. защ. от немоты
Отм. защ. от паралича
Отмена магии
Парир.
Парирование в PvP
Сила исцелен.
Сила магии
Скор. атаки
Скор. движ.
Скор. магии
Скор. полета
Точн. магии
Точность
Точность в PvP
Точность магии в PvP
Уклонение
Уклонение в PvP
Урон в PvP
Ф. крит.
Физ. атака в PVE
Физ. атака в PvP
Физ. защита
Физ. защита в PVE
Физ. защита в PvP
ID   Название ? Ур. Ячейки STATS GRADE Race EFFECTS
ID   Название Ур. Ячейки FILTER 1 FILTER 2 FILTER 3 STATS GRADE Race EFFECTS
Loading data from server