ID: 374
Lot: Błogosławieństwo Boga Duszy
icon Skill
Klasa: Zaklinacz
Poziom: 25
Category: Bierny
Typ: Zwykły
Cecha: Efekt Wzmocnienia

Cel:
Czas aktywacji: Natychmiastowy
Czas wypoczynku: 0s
Dopóki lecisz zwiększa wartość Wiedza o 10, Wola o 10 i Prędkość lotu o 33%.

NOTE: This page shows only base skill damage values for a character without any equipment.
Additional info
Can jumpshot
Can use while moving


Login to edit data on this page.
BBCode
HTML


Our databases

Privacy Statement