ID: 306
Rozproszenie Magii I
icon Skill
Typ: Umiejętność łańcuchowa

Cel: Wybrany cel
Koszty użycia: MP 114
Czas aktywacji: 0.5s
Czas wypoczynku: 10s
Pozbawia cel [%e1.DispelBuff.Value] zwykłych magicznych wzmocnień.
Umiejętność Łańcuchowa Poziom 1

NOTE: This page shows only base skill damage values for a character without any equipment.
Additional info
Can jumpshot
Can use while moving


Login to edit data on this page.
BBCode
HTML


Our databases

Privacy Statement