ID: 1801 Poziom umiejętności
1
Szaleńcza Zachęta
icon Skill
Klasa: Kantor
Poziom: 20
Category: Norm. Stygmat
Typ: Zwykły
Cecha: Efekt Wzmocnienia

Cel: Wybrany cel
Koszty użycia: MP 394
Czas aktywacji: Natychmiastowy
Czas wypoczynku: 1m30s
U celu w promieniu 25 m przez 10s zwiększa Szybkość o 15%.

NOTE: This page shows only base skill damage values for a character without any equipment.
Required item:
- Szaleńcza Zachęta
- Szaleńcza Zachęta (limitowany)
Additional info
Can jumpshot
Can use while moving


Login to edit data on this page.
BBCode
HTML


Our databases

Privacy Statement