ID: 1076 Poziom umiejętności
1
Strzała Napadu
icon Skill
Klasa: Łowca
Poziom: 20
Category: Aktywny
Typ: Umiejętność łańcuchowa
Cecha: Atak

Cel: Wybrany cel
Koszty użycia: MP 65
Czas aktywacji: Natychmiastowy
Czas wypoczynku: 45s
Łuk można użyć przy zakładaniu.
Podział czasu regeneracji:
- Strzała Napadu
- Strzała Wzniesionej Duszy
Zadaje celowi znajdującemu się maks. w odleg‎łości 27 m 654 - 658 obrażeń fizycznych i odbiera mu 50% względnie 50% obrażeń z jego PŻ i PM.

NOTE: This page shows only base skill damage values for a character without any equipment.
Additional info
Can jumpshot
Can use while moving


Login to edit data on this page.
BBCode
HTML


Our databases

Privacy Statement