ID: 1053
Skoncentrowane Oko
icon Skill
Klasa: Łowca
Poziom: 19
Category: Aktywny
Typ: Zwykły
Cecha: Efekt Wzmocnienia

Cel: Samodzielnie
Koszty użycia: MP 84
Czas aktywacji: Natychmiastowy
Czas wypoczynku: 1s
Zwiększa atrybut Celność o 200 i Mag. precyzja o 200 na 1m.

NOTE: This page shows only base skill damage values for a character without any equipment.
Additional info
Can jumpshot
Can use while moving


Login to edit data on this page.
BBCode
HTML


Our databases

Privacy Statement