ID: 1051 Poziom umiejętności
1
Strzała Szkwału
icon Skill
Klasa: Łowca
Poziom: 61
Category: Wysokiej wartości Stygmat
Typ: Zwykły
Cecha: Atak

Cel: Wybrany cel
Koszty użycia: MP 147
Czas aktywacji: Natychmiastowy
Czas wypoczynku: 7s
Łuk można użyć przy zakładaniu.
Podział czasu regeneracji:
- Strzała Szkwału
Zadaje celowi w odległości do 27 m 442 - 446 obrażeń fizycznych.
2-krotne Powtórzenie

NOTE: This page shows only base skill damage values for a character without any equipment.
Required item:
Additional info
Can jumpshot
Can use while moving


Login to edit data on this page.
BBCode
HTML


Our databases

Privacy Statement