ID: 1023 Poziom umiejętności
1
Pętająca Strzała
icon Skill
Klasa: Łowca
Poziom: 47
Category: Aktywny
Typ: Zwykły
Cecha: Atak specjalnych stanów

Cel: Wybrany cel
Koszty użycia: MP 138
Czas aktywacji: Natychmiastowy
Czas wypoczynku: 30s
Łuk można użyć przy zakładaniu.
Podział czasu regeneracji:
- Pętająca Strzała
Zadaje 802 - 806 obrażeń fizycznych celom znajdującym się w promieniu 27 m i unieruchamia na 10s. Poza tym atrybut Uniki jest zmniejszony o 700.

NOTE: This page shows only base skill damage values for a character without any equipment.
Additional info
Can jumpshot
Can use while moving


Login to edit data on this page.
BBCode
HTML


Our databases

Privacy Statement