ID: 1022 Poziom umiejętności
1
Pętająca Strzała
icon Skill
Klasa: Łowca
Poziom: 42
Category: Aktywny
Typ: Zwykły
Cecha: Atak specjalnych stanów

Cel: Wybrany cel
Koszty użycia: MP 126
Czas aktywacji: Natychmiastowy
Czas wypoczynku: 30s
Łuk można użyć przy zakładaniu.
Zadaje 735 - 739 obrażeń fizycznych celom znajdującym się w promieniu 27 m i unieruchamia na 10s. Poza tym atrybut Uniki jest zmniejszony o 600.

NOTE: This page shows only base skill damage values for a character without any equipment.
Additional info
Can jumpshot
Can use while moving


Login to edit data on this page.
BBCode
HTML


Our databases

Privacy Statement