Regenerujące Światło I Regenerujące Światło I Oślepiające Łańcuchy I Modlitwa Skupienia I Promienne Leczenie I Promienne Leczenie I Promienne Leczenie I Promienne Leczenie I Promienne Leczenie I Promienne Leczenie I Promienne Leczenie I Promienne Leczenie I Promienne Leczenie I Promienne Leczenie II Promienne Leczenie II Promienne Leczenie II Promienne Leczenie II Promienne Leczenie II Promienne Leczenie II Promienne Leczenie II Promienne Leczenie II Promienne Leczenie II Wyrok Ziemi I Przywoływanie: Boski Sługa I Przywoływanie: Święty Sługa I Przywoływanie: Święty Sługa I Przywoływanie: Święty Sługa I Przywoływanie: Święty Sługa I Przywoływanie: Święty Sługa I Przywoływanie: Święty Sługa I Przywoływanie: Święty Sługa I Przywoływanie: Święty Sługa I Przywoływanie: Święty Sługa I Przywoływanie: Święty Sługa II Przywoływanie: Święty Sługa II Przywoływanie: Święty Sługa II Przywoływanie: Święty Sługa II Przywoływanie: Święty Sługa II Przywoływanie: Święty Sługa II Przywoływanie: Święty Sługa II Przywoływanie: Święty Sługa II Przywoływanie: Święty Sługa II Przywoływanie: Święty Sługa III Przywoływanie: Święty Sługa III Przywoływanie: Święty Sługa III Przywoływanie: Święty Sługa III Przywoływanie: Święty Sługa III Przywoływanie: Święty Sługa III Przywoływanie: Święty Sługa III Przywoływanie: Święty Sługa III Przywoływanie: Święty Sługa III Rażenie Gromem I Rażenie Gromem I Rażenie Gromem I Rażenie Gromem I Rażenie Gromem I Rażenie Gromem I Rażenie Gromem I Rażenie Gromem I Rażenie Gromem I Rażenie Gromem II Rażenie Gromem II Rażenie Gromem II Rażenie Gromem II Rażenie Gromem II Rażenie Gromem II Rażenie Gromem II Rażenie Gromem II Rażenie Gromem II Rażenie Gromem III Rażenie Gromem III Rażenie Gromem III Rażenie Gromem III Rażenie Gromem III Rażenie Gromem III Rażenie Gromem III Rażenie Gromem III Rażenie Gromem III Blask Przywrócenia I Uzdrawiający Wiatr I Uzdrawiający Wiatr I Uzdrawiający Wiatr I Uzdrawiający Wiatr I Uzdrawiający Wiatr I Uzdrawiający Wiatr I Uzdrawiający Wiatr I Uzdrawiający Wiatr I Uzdrawiający Wiatr I Uzdrawiający Wiatr II Uzdrawiający Wiatr II Uzdrawiający Wiatr II Uzdrawiający Wiatr II Uzdrawiający Wiatr II Uzdrawiający Wiatr II Uzdrawiający Wiatr II Uzdrawiający Wiatr II Uzdrawiający Wiatr II Uzdrawiający Wiatr III Uzdrawiający Wiatr III Uzdrawiający Wiatr III Uzdrawiający Wiatr III Uzdrawiający Wiatr III Uzdrawiający Wiatr III Uzdrawiający Wiatr III Uzdrawiający Wiatr III Uzdrawiający Wiatr III Pokuta I Pokuta I Pokuta I Pokuta I Pokuta I Pokuta I Pokuta I Pokuta I Pokuta I Pokuta II Pokuta II Pokuta II Pokuta II Pokuta II Pokuta II Pokuta II Pokuta II Pokuta II Odmładzające Światło I Odmładzające Światło I Odmładzające Światło I Odmładzające Światło I Odmładzające Światło I Odmładzające Światło I Odmładzające Światło I Odmładzające Światło I Odmładzające Światło I Odmładzające Światło II Odmładzające Światło II Odmładzające Światło II Odmładzające Światło II Odmładzające Światło II Odmładzające Światło II Odmładzające Światło II Odmładzające Światło II Odmładzające Światło II Odmładzające Światło III Odmładzające Światło III Odmładzające Światło III Odmładzające Światło III Odmładzające Światło III Odmładzające Światło III Odmładzające Światło III