Wstrząsająca Strzała I Wstrząsająca Strzała I Wstrząsająca Strzała I Wstrząsająca Strzała I Wstrząsająca Strzała I Wstrząsająca Strzała I Wstrząsająca Strzała I Pętająca Strzała I Pętająca Strzała I Pętająca Strzała I Pętająca Strzała I Pętająca Strzała I Pętająca Strzała I Pętająca Strzała I Pętająca Strzała I Pętająca Strzała I Grad Strzał V Pętający Strzał I Pętający Strzał I Pętający Strzał I Pętający Strzał I Pętający Strzał I Pętający Strzał I Pętający Strzał I Pętający Strzał I Pętający Strzał I Pętający Strzał II Pętający Strzał II Pętający Strzał II Pętający Strzał II Pętający Strzał II Pętający Strzał II Pętający Strzał II Pętający Strzał II Pętający Strzał II Pętający Strzał III Pętający Strzał III Pętający Strzał III Pętający Strzał III Pętający Strzał III Pętający Strzał III Pętający Strzał III Pętający Strzał III Pętający Strzał III Dziki Strzał w Powietrze I Dziki Strzał w Powietrze I Dziki Strzał w Powietrze I Dziki Strzał w Powietrze I Dziki Strzał w Powietrze I Dziki Strzał w Powietrze I Dziki Strzał w Powietrze I Dziki Strzał w Powietrze I Dziki Strzał w Powietrze I Ogłuszający Strzał I Ogłuszający Strzał I Ogłuszający Strzał I Ogłuszający Strzał I Ogłuszający Strzał I Ogłuszający Strzał I Ogłuszający Strzał I Ogłuszający Strzał I Ogłuszający Strzał I Ogłuszający Strzał II Ogłuszający Strzał II Ogłuszający Strzał II Ogłuszający Strzał II Ogłuszający Strzał II Ogłuszający Strzał II Ogłuszający Strzał II Ogłuszający Strzał II Ogłuszający Strzał II Ogłuszający Strzał III Ogłuszający Strzał III Ogłuszający Strzał III Ogłuszający Strzał III Ogłuszający Strzał III Ogłuszający Strzał III Ogłuszający Strzał III Ogłuszający Strzał III Ogłuszający Strzał III Wybuchowa Pułapka I Wybuchowa Pułapka I Wybuchowa Pułapka I Wybuchowa Pułapka I Wybuchowa Pułapka I Wybuchowa Pułapka I Wybuchowa Pułapka I Wybuchowa Pułapka I Wybuchowa Pułapka I Wybuchowa Pułapka II Wybuchowa Pułapka II Wybuchowa Pułapka II Wybuchowa Pułapka II Wybuchowa Pułapka II Wybuchowa Pułapka II Wybuchowa Pułapka II Wybuchowa Pułapka II Wybuchowa Pułapka II Pułapka: Samum I Pułapka: Samum I Pułapka: Samum I Pułapka: Samum I Pułapka: Samum I Pułapka: Samum I Pułapka: Samum I Pułapka: Samum I Pułapka: Samum I Oko Ataku I Pułapka: Kąsające Kolce I Pułapka: Kąsające Kolce I Pułapka: Kąsające Kolce I Pułapka: Kąsające Kolce I Pułapka: Kąsające Kolce I Pułapka: Kąsające Kolce I Pułapka: Kąsające Kolce I Pułapka: Kąsające Kolce I Pułapka: Kąsające Kolce I Pułapka: Kolec I Pułapka: Kolec I Pułapka: Kolec I Pułapka: Kolec I Pułapka: Kolec I Pułapka: Kolec I Pułapka: Kolec I Pułapka: Kolec I Pułapka: Kolec I Pułapka: Kolec II Pułapka: Kolec II Pułapka: Kolec II Pułapka: Kolec II Pułapka: Kolec II Pułapka: Kolec II Pułapka: Kolec II Pułapka: Kolec II Pułapka: Kolec II Pułapka: Kolec III Pułapka: Kolec III Pułapka: Kolec III Pułapka: Kolec III Pułapka: Kolec III Pułapka: Kolec III Pułapka: Kolec III Pułapka: Kolec III Pułapka: Kolec III Przemiana: Mau IV Przemiana: Mau IV Zatruta Strzała III Zatruta Strzała III Zatruta Strzała III