Obniżenie Szybkości Narastania Gniewu I Udoskonalenie Otumaniania I Koncentracja I Specjalna Umiejętność: Zwiększenie trafienia kryt. Zwiększenie Obrony Koniecznej I Zwiększenie Leczenia I Zwiększenie Leczenia I Wydłużenie Czasu Wzmocnienia Magii Zwiększenie Zasięgu Łuku I Zwiększenie Blokowania I Zwiększenie Blokowania I Zwiększenie Współczynnika Unikania I Zwiększenie Współczynnika Unikania I Zwiększenie Precyzji I Zwiększenie Precyzji I Zwiększenie Precyzji I Zwiększenie Odporności na Atak I Zwiększenie Odporności na Atak I Wzmocnienie Magii Osłabiającej I Zwiększenie Odporności na Magię I Zwiększenie Ataku Magicznego I Zwiększenie Ataku Magicznego I Zwiększenie Maks. PŻ I Zwiększenie Maksymalnych PM I Zwiększenie Maksymalnych PM I Zwiększenie Parowania I Zwiększenie Parowania I Zwiększenie PŻ I Zwiększenie Ataku Fizycznego I Zwiększenie Ataku Fizycznego I Zwiększenie Odporności na Żywioły I Zwiększenie Odporności na Żywioły I Determinacja I Koncentracja II Udoskonalenie Magii Osłabiającej II Zaawansowana Walka Oburącz III Zaawansowana Walka Oburącz IV Zwiększenie Szansy na Trafienie Kryt. I Zwiększenie Szansy na Trafienie Kryt. II Zwiększenie Precyzji II Zwiększenie Precyzji II Zwiększenie Precyzji II Zwiększenie Precyzji II Zwiększenie Precyzji III Zwiększenie Precyzji III Zwiększenie Precyzji III Zwiększenie Precyzji III Zwiększenie Współczynnika Unikania II Zwiększenie Współczynnika Unikania II Zwiększenie Współczynnika Unikania II Zwiększenie Współczynnika Unikania III Zwiększenie Współczynnika Unikania III Zwiększenie Współczynnika Unikania III Zwiększenie Odporności na Magię II Zwiększenie Leczenia II Zwiększenie Leczenia II Zwiększenie Leczenia III Zwiększenie Leczenia III Zwiększenie Ataku Fizycznego IV Zwiększenie Ataku Fizycznego IV Zwiększenie Ataku Magicznego III Zwiększenie Ataku Magicznego III Zwiększenie Obrony przed Żywiołami I Zwiększenie Obrony przed Żywiołami I Zwiększenie Obrony przed Żywiołami I Odporność na Mag. Trafienia Kryt. I Odporność na Mag. Trafienia Kryt. I Odporność na Mag. Trafienia Kryt. I Odporność na Mag. Trafienia Kryt. I Odporność na Mag. Trafienia Kryt. II Odporność na Mag. Trafienia Kryt. II Odporność na Mag. Trafienia Kryt. II Odporność na Mag. Trafienia Kryt. II Rozwścieczenie III Rozwścieczenie III Mocny Cios I Mocny Cios I Mocny Cios I Mocny Cios I Mocny Cios I Mocny Cios I Mocny Cios I Mocny Cios I Mocny Cios I Mocny Cios I Mocny Cios I Mocny Cios I Mocny Cios I Mocny Cios II Mocny Cios II Mocny Cios II Mocny Cios II Mocny Cios II Mocny Cios II Mocny Cios II Mocny Cios II Mocny Cios II Mocny Cios II Mocny Cios II Mocny Cios II Mocny Cios II Mocny Cios II Mocny Cios II Mocny Cios II Mocny Cios II Mocny Cios II Mocny Cios III Mocny Cios III Mocny Cios III Mocny Cios III Mocny Cios III Mocny Cios III Mocny Cios III Mocny Cios III Mocny Cios III Mocny Cios III Mocny Cios III Mocny Cios III Mocny Cios III Mocny Cios III Mocny Cios III Mocny Cios III Mocny Cios III Mocny Cios III Kontra Tarczą I Kontra Tarczą I Kontra Tarczą I Kontra Tarczą I Kontra Tarczą I Kontra Tarczą I Kontra Tarczą I Kontra Tarczą I Kontra Tarczą I Kontra Tarczą I Kontra Tarczą I Kontra Tarczą I Kontra Tarczą I Kontra Tarczą I Kontra Tarczą I Kontra Tarczą I Kontra Tarczą I Kontra Tarczą II Kontra Tarczą II Kontra Tarczą II Kontra Tarczą II Kontra Tarczą II Kontra Tarczą II Kontra Tarczą II Kontra Tarczą II