Fragment Podzielonej Karty Zagadkowy Worek Liter Skradziona Karta Litery N Skradziona Karta Litery Y Skradziona Karta Litery V Fragment Podzielonej Karty [Event] Kryształ Szansy Znak Oczyszczenia Odznaka Zaciętej Walki [Event] Bilet od Mekova [Event] Ukryty w Atrei Święty Przedmiot [Event] Odznaka Odwagi i Przygody [Event] Tajemniczy Kryształ [Event] Bilet Sprzedawców Czarnej Chmury [Event] Wielki Rozkaz Władcy [Event] Błyszczący Kamień Pamiątkowy Daeva [Event] Uszkodzona Skamieniałość [Event] Zgubiony Naszyjnik [Event] Uszkodzona Zbroja [Event] Potwierdzenie Kredytowe Shugo Wiśnia Eteru [Event] Świeża Sałatka Owocowa [Event] Smaczna Czekolada Dowód Otchłani Potężne Święte Drzewo Wielkie Święte Drzewo Zwykłe Święte Drzewo Niewielkie Święte Drzewo Kinah Piłka Testowa Kamień Wiążący Walki Normalnych Elyosów (Test) Kamień Wiążący Walki Gildii Elyosów (Test) Kamień Wiążący Walki Normalnych Asmodian (Test) Kamień Wiążący Walki Legionu Asmodian (Test) (E) Mały Kisk (E) Średni Kisk (E) Duży Kisk (A) Mały Kisk (A) Średni Kisk (A) Duży Kisk (E) Mały Kisk (E) Średni Kisk (E) Duży Kisk (A) Mały Kisk (A) Średni Kisk (A) Duży Kisk (E) Osobisty Kisk (E) Grupowy Kisk (E) Kisk Przymierza (E) Kisk Legionu (A) Osobisty Kisk (A) Grupowy Kisk (A) Kisk Przymierza (A) Kisk Legionu (E) Osobisty Kisk (E) Grupowy Kisk (E) Kisk Przymierza (E) Kisk Legionu (A) Osobisty Kisk (A) Grupowy Kisk (A) Kisk Przymierza (A) Kisk Legionu (E) Osobisty Kisk Tundry (E) Osobisty Kisk Morza (E) Osobisty Kisk Piasku (E) Osobisty Kisk Ognia (E) Osobisty Kisk Stepu (E) Grupowy Kisk Tundry (E) Grupowy Kisk Morza (E) Grupowy Kisk Piasku (E) Grupowy Kisk Ognia (E) Grupowy Kisk Stepu (E) Sojuszniczy Kisk Tundry (E) Sojuszniczy Kisk Morza (E) Sojuszniczy Kisk Piasku (E) Sojuszniczy Kisk Ognia (E) Sojuszniczy Kisk Stepu (E) Legionowy Kisk Tundry (E) Legionowy Kisk Morza (E) Legionowy Kisk Piasku (E) Legionowy Kisk Ognia (E) Legionowy Kisk Stepu (A) Osobisty Kisk Tundry (A) Osobisty Kisk Morza (A) Osobisty Kisk Piasku (A) Osobisty Kisk Ognia (A) Osobisty Kisk Stepu (A) Grupowy Kisk Tundry (A) Grupowy Kisk Morza (A) Grupowy Kisk Piasku (A) Grupowy Kisk Ognia (A) Grupowy Kisk Stepu (A) Sojuszniczy Kisk Tundry (A) Sojuszniczy Kisk Morza (A) Sojuszniczy Kisk Piasku (A) Sojuszniczy Kisk Ognia (A) Sojuszniczy Kisk Stepu (A) Legionowy Kisk Tundry (A) Legionowy Kisk Morza (A) Legionowy Kisk Piasku (A) Legionowy Kisk Ognia (A) Legionowy Kisk Stepu (E) Kisk Legionu (E) Kisk Legionu (E) Kisk Legionu (E) Kisk Legionu (E) Kisk Legionu Nowy Kamień Przywoływania Miriyi Typ Przywołania Kamienia Przywoływania Miriyi Podstawowy Kamień Przywoływania Miriyi (E) Mały Kisk (E) Mały Kisk [Nagroda Legionu] (E) Mały Kisk [Nagroda Legionu] (A) Mały Kisk [Event] (E) Trwały Osobisty Kisk [Event] (A) Trwały Osobisty Kisk [Event] (E) Osobisty Kisk [Event] (E) Grupowy Kisk [Event] (E) Sojuszniczy Kisk [Event] (A) Osobisty Kisk [Event] (A) Grupowy Kisk [Event] (A) Sojuszniczy Kisk Specjalny Kiskowy kamień wołający dla grup Elyosów Specjalny Kiskowy kamień wołający dla grup Asmodierów Specjalny Kiskowy kamień wołający dla grup Elyosów Specjalny Kiskowy kamień przywołania dla grup Elyosów Specjalny Kiskowy kamień przywołania dla grup Asmodianów [Event] Kisk w Formie Ciasta Urodzinowego [Event] Kisk w Formie Ciasta Urodzinowego [Event] Kisk w Formie Ciasta Urodzinowego [Event] Kisk w Formie Ciasta Urodzinowego [Event] Kisk Pragnienia Zwycięstwa w kształcie ciastka [Event] Kisk Pragnienia Zwycięstwa w kształcie ciastka (E) Mały Grupowy Kisk (A) Mały Kisk Grupy (E) Zakamuflowany Grupowy Kisk (E) Zakamuflowany Kisk Przymierza (A) Zamaskowany Grupowy Kisk (A) Zakamuflowany Kisk Przymierza (E) Zakamuflowany Grupowy Kisk (A) Zamaskowany Grupowy Kisk (E) Zakamuflowany Grupowy Kisk (E) Zakamuflowany Kisk Przymierza (A) Zamaskowany Grupowy Kisk (A) Zakamuflowany Kisk Przymierza (E) Mały Grupowy Kisk (A) Mały Kisk Grupy Klucz Centrum Badań Lefarystów 1 Klucz Centrum Badań Lefarystów 2