Metoda Przemiany: Wyjątkowy Duży Kamień Uszlachetniający Zbroję Metoda Przemiany: Duży Kamień Uszlachetniający Zbroję Rzemieślnika Metoda Przemiany: Wyjątkowy Duży Kamień Uszlachetniający Zbroję Eksperta Metoda Przemiany: Wyjątkowy Duży Kamień Uszlachetniający Zbroję Mistrza Metoda Przemiany: Wyjątkowy Duży Kamień Uszlachetniający Akcesorium Metoda Przemiany: Duży Kamień Uszlachetniający Akcesorium Rzemieślnika Metoda Przemiany: Duży Kamień Uszlachetniający Akcesorium Eksperta Metoda Przemiany: Duży Kamień Uszlachetniający Akcesorium Mistrza Wzór: Drenitowa Sztaba Wzór: Drenitowy Gwóźdź Wzór: Drenitowy Pręt Wzór: Drenitowy Sztylet Wzór: Drenitowy Miecz Wzór: Drenitowy Buzdygan Wzór: Drenitowy Wielki Miecz Wzór: Drenitowa Broń Drzewcowa Wzór: Drenitowy Sztylet Rzemieślnika Wzór: Drenitowy Miecz Rzemieślnika Wzór: Drenitowy Buzdygan Rzemieślnika Wzór: Drenitowy Wielki Miecz Rzemieślnika Wzór: Drenitowa Broń Drzewcowa Rzemieślnika Wzór: Drenitowy Sztylet Eksperta Wzór: Drenitowy Miecz Eksperta Wzór: Drenitowy Buzdygan Eksperta Wzór: Drenitowy Wielki Miecz Eksperta Wzór: Drenitowa Broń Drzewcowa Eksperta Wzór: Drenitowy Sztylet Mistrza Wzór: Drenitowy Miecz Mistrza Wzór: Drenitowy Buzdygan Mistrza Wzór: Drenitowy Wielki Miecz Mistrza Wzór: Drenitowa Broń Drzewcowa Mistrza Wzór: Drenitowy Sztylet Mistrzowskiego Grawerunku Wzór: Drenitowy Miecz Mistrzowskiego Grawerunku Wzór: Drenitowy Buzdygan Mistrzowskiego Grawerunku Wzór: Drenitowy Wielki Miecz Mistrzowskiego Grawerunku Wzór: Drenitowa Broń Drzewcowa Mistrzowskiego Grawerunku Wzór: Wielki Miecz Agehii Wzór: Błyszczący Wielki Miecz Agehii Wzór: Miecz Wodza Ulagu Wzór: Buzdygan Wodza Ulagu Wzór: Broń Drzewcowa Sairy Sokole Oko Drakoniczny Wzór: Przetworzony Odporny Róg Balaura Drakoniczny Wzór: Wzmocniona Odporna Łuska Balaura Drakoniczny Wzór: Odporna Chropowata Skóra Balaura Wzór: Czerwony Kryształ Heliotropu Drakoniczny Wzór: Sztylet Rogatego Smoka Drakoniczny Wzór: Miecz Rogatego Smoka Drakoniczny Wzór: Buzdygan Rogatego Smoka Drakoniczny Wzór: Wielki Miecz Rogatego Smoka Drakoniczny Wzór: Broń Drzewcowa Rogatego Smoka Drakoniczny Wzór: Sztylet Króla Rogatych Smoków Drakoniczny Wzór: Miecz Króla Rogatych Smoków Drakoniczny Wzór: Buzdygan Króla Rogatych Smoków Drakoniczny Wzór: Wielki Miecz Króla Rogatych Smoków Drakoniczny Wzór: Broń Drzewcowa Króla Rogatych Smoków Drakoniczny Wzór: Sztylet Cesarza Rogatych Smoków Drakoniczny Wzór: Miecz Cesarza Rogatych Smoków Drakoniczny Wzór: Buzdygan Cesarza Rogatych Smoków Drakoniczny Wzór: Wielki Miecz Cesarza Rogatych Smoków Drakoniczny Wzór: Broń Drzewcowa Cesarza Rogatych Smoków Wzór: Drenitowa Sztaba Wzór: Drenitowy Drut Wzór: Drenitowy Łańcuch Wzór: Drenitowa Stal Wzór: Wzmocniony Drenitowy Łańcuch Wzór: Mała Drenitowa Płyta Wzór: Średnia Drenitowa Płyta Wzór: Duża Drenitowa Płyta Wzór: Mała Drenitowa Stalowa Blacha Wzór: Średnia Drenitowa Stalowa Blacha Wzór: Duża Drenitowa Stalowa Blacha Wzór: Drenitowe Kozaki Kolcze Wzór: Drenitowe Rękawice Kolcze Wzór: Drenitowe Naramienniki Kolcze Wzór: Drenitowe Spodnie Kolcze Wzór: Drenitowa Koszula Kolcza Wzór: Drenitowy Hełm Kolczy Wzór: Drenitowe Kozaki Płytowe Wzór: Drenitowe Rękawice Płytowe Wzór: Drenitowe Naramienniki Płytowe Wzór: Drenitowe Nagolenniki Płytowe Wzór: Drenitowy Napierśnik Wzór: Drenitowy Hełm Płytowy Wzór: Drenitowa Tarcza Wzór: Drenitowe Kozaki Kolcze Rzemieślnika Wzór: Drenitowe Rękawice Kolcze Rzemieślnika Wzór: Drenitowe Naramienniki Kolcze Rzemieślnika Wzór: Drenitowe Spodnie Kolcze Rzemieślnika Wzór: Drenitowa Koszula Kolcza Rzemieślnika Wzór: Drenitowy Hełm Kolczy Rzemieślnika Wzór: Drenitowe Kozaki Płytowe Rzemieślnika Wzór: Drenitowe Rękawice Płytowe Rzemieślnika Wzór: Drenitowe Naramienniki Płytowe Rzemieślnika Wzór: Drenitowe Nagolenniki Płytowe Rzemieślnika Wzór: Drenitowy Napierśnik Rzemieślnika Wzór: Drenitowy Hełm Płytowy Rzemieślnika Wzór: Drenitowa Tarcza Rzemieślnika Wzór: Drenitowe Kozaki Kolcze Eksperta Wzór: Drenitowe Rękawice Kolcze Eksperta Wzór: Drenitowe Naramienniki Kolcze Eksperta Wzór: Drenitowe Spodnie Kolcze Eksperta Wzór: Drenitowa Koszula Kolcza Eksperta Wzór: Drenitowy Hełm Kolczy Eksperta Wzór: Drenitowe Kozaki Płytowe Eksperta Wzór: Drenitowe Rękawice Płytowe Eksperta Wzór: Drenitowe Naramienniki Płytowe Eksperta Wzór: Drenitowe Nagolenniki Płytowe Eksperta Wzór: Drenitowy Napierśnik Eksperta Wzór: Drenitowy Hełm Płytowy Eksperta Wzór: Drenitowa Tarcza Eksperta Wzór: Drenitowe Kozaki Kolcze Mistrza Wzór: Drenitowe Rękawice Kolcze Mistrza Wzór: Drenitowe Naramienniki Kolcze Mistrza Wzór: Drenitowe Spodnie Kolcze Mistrza Wzór: Drenitowa Koszula Kolcza Mistrza Wzór: Drenitowy Hełm Kolczy Mistrza Wzór: Drenitowe Kozaki Płytowe Mistrza Wzór: Drenitowe Rękawice Płytowe Mistrza Wzór: Drenitowe Naramienniki Płytowe Mistrza Wzór: Drenitowe Nagolenniki Płytowe Mistrza Wzór: Drenitowy Napierśnik Mistrza Wzór: Drenitowy Hełm Płytowy Mistrza Wzór: Drenitowa Tarcza Mistrza Wzór: Drenitowe Kozaki Kolcze Mistrzowskiego Grawerunku Wzór: Drenitowe Rękawice Kolcze Mistrzowskiego Grawerunku Wzór: Drenitowe Naramienniki Kolcze Mistrzowskiego Grawerunku Wzór: Drenitowe Spodnie Kolcze Mistrzowskiego Grawerunku Wzór: Drenitowa Koszula Kolcza Mistrzowskiego Grawerunku Wzór: Drenitowy Hełm Kolczy Mistrzowskiego Grawerunku Wzór: Drenitowe Kozaki Płytowe Mistrzowskiego Grawerunku Wzór: Drenitowe Rękawice Płytowe Mistrzowskiego Grawerunku Wzór: Drenitowe Naramienniki Płytowe Mistrzowskiego Grawerunku Wzór: Drenitowe Nagolenniki Płytowe Mistrzowskiego Grawerunku Wzór: Drenitowy Napierśnik Mistrzowskiego Grawerunku Wzór: Drenitowy Hełm Płytowy Mistrzowskiego Grawerunku Wzór: Drenitowa Tarcza Mistrzowskiego Grawerunku Wzór: Napierśnik Agehii Wzór: Błyszczący Napierśnik Agehii Wzór: Hełm Kolczy Voluspara Wzór: Hełm Płytowy Voluspara Wzór: Kozaki Kolcze Lorda Dhuni Wzór: Spodnie Kolcze Lorda Dhuni Wzór: Napierśnik Turatu Wzór: Tarcza Turatu Drakoniczny Wzór: Przetworzony Odporny Róg Balaura Drakoniczny Wzór: Wzmocniona Odporna Łuska Balaura Drakoniczny Wzór: Odporna Chropowata Skóra Balaura Wzór: Niebieski Kryształ Heliotropu Wzór: Biały Kryształ Heliotropu