Wzór: Zwykły Zwój Odporności na Wodę Wzór: Duży Zwój Odporności na Wodę Wzór: Potężny Zwój Odporności na Wodę Wzór: Niewielki Zwój Odporności na Wiatr Wzór: Zwykły Zwój Odporności na Wiatr Wzór: Duży Zwój Odporności na Wiatr Wzór: Potężny Zwój Odporności na Wiatr Wzór: Niewielki Zwój Ochrony przed Obrażeniami Wzór: Zwykły Zwój Ochrony przed Obrażeniami Wzór: Duży Zwój Ochrony przed Obrażeniami Wzór: Potężny Zwój Ochrony przed Obrażeniami Wzór: Niewielki Zwój Kryt. Trafienia Wzór: Zwykły Zwój Kryt. Trafienia Wzór: Duży Zwój Kryt. Trafienia Wzór: Niewielki Zwój Odwagi Wzór: Zwykły Zwój Odwagi Wzór: Duży Zwój Odwagi Wzór: Niewielki Zwój Biegu Wzór: Zwykły Zwój Biegu Wzór: Duży Zwój Biegu Wzór: Niewielki Zwój Szalejącego Wiatru Wzór: Zwykły Zwój Szalejącego Wiatru Wzór: Duży Zwój Szalejącego Wiatru Wzór: Niewielki Eliksir Życia Wzór: Eliksir Życia Wzór: Duży Eliksir Życia Wzór: Potężny Eliksir Życia Wzór: Niewielki Eliksir Many Wzór: Eliksir Many Wzór: Duży Eliksir Many Wzór: Potężny Eliksir Many Wzór: Niewielkie Serum Życia Wzór: Zwykłe Serum Życia Wzór: Duże Serum Życia Wzór: Potężne Serum Życia Wzór: Niewielkie Serum Many Wzór: Zwykłe Serum Many Wzór: Duże Serum Many Wzór: Potężne Serum Many Wzór: Niewielki Eliksir Uzdrowienia Wzór: Duży Eliksir Uzdrowienia Wzór: Niewielkie Serum Wiatru Wzór: Serum Wiatru Wzór: Duże Serum Wiatru Wzór: Potężne Serum Wiatru Wzór: Niewielki Proszek Kamienia Żywiołów Wzór: Niewielka Woda Żywiołów Wzór: Niewielki Kamień Mądrości Wzór: Niewielki Kryształ Magicznej Mocy Wzór: Magiczna Księga Wiedzy Wzór: Kula Wiedzy Wzór: Wzmocniona Magiczna Księga Wiedzy Wzór: Wzmocniona Kula Wiedzy Wzór: Klejnot Wiatru Wzór: Proszek Kamienia Żywiołów Wzór: Woda Żywiołów Wzór: Zwykły Kamień Mądrości Wzór: Zwykły Kryształ Magicznej Mocy Wzór: Magiczna Księga Mądrości Wzór: Kula Mądrości Wzór: Magiczna Księga Mądrości Rzemieślnika Wzór: Kula Mądrości Rzemieślnika Wzór: Wzmocniona Magiczna Księga Mądrości Wzór: Wzmocniona Kula Mądrości Wzór: Wzmocniona Magiczna Księga Mądrości Rzemieślnika Wzór: Wzmocniona Kula Mądrości Rzemieślnika Wzór: Księga Siarki Wzór: Klejnot Gargulca Wzór: Duży Proszek Kamienia Żywiołów Wzór: Duża Woda Żywiołów Wzór: Duży Kamień Mądrości Wzór: Duży Kryształ Magicznej Mocy Wzór: Magiczna Księga Prawdy Wzór: Kula Prawdy Wzór: Magiczna Księga Prawdy Rzemieślnika Wzór: Kula Prawdy Rzemieślnika Wzór: Magiczna Księga Prawdy Eksperta Wzór: Kula Prawdy Eksperta Wzór: Wzmocniona Magiczna Księga Prawdy Wzór: Wzmocniona Kula Prawdy Wzór: Wzmocniona Magiczna Księga Prawdy Rzemieślnika Wzór: Wzmocniona Kula Prawdy Rzemieślnika Wzór: Wzmocniona Magiczna Księga Prawdy Eksperta Wzór: Wzmocniona Kula Prawdy Eksperta Wzór: Ametystowy Klejnot Wzór: Księga Ducha Zemsty Wzór: Klejnot Lawy Wzór: Potężny Proszek Kamienia Żywiołów Wzór: Potężna Woda Żywiołów Wzór: Potężny Kamień Mądrości Wzór: Potężny Kryształ Magicznej Mocy Wzór: Magiczna Księga Prawdziwości Wzór: Kula Prawdziwości Wzór: Magiczna Księga Prawdziwości Rzemieślnika Wzór: Kula Prawdziwości Rzemieślnika Wzór: Magiczna Księga Prawdziwości Eksperta Wzór: Kula Prawdziwości Eksperta Wzór: Wzmocniona Magiczna Księga Prawdziwości Wzór: Wzmocniona Kula Prawdziwości Wzór: Wzmocniona Magiczna Księga Prawdziwości Rzemieślnika Wzór: Wzmocniona Kula Prawdziwości Rzemieślnika Wzór: Wzmocniona Magiczna Księga Prawdziwości Eksperta Wzór: Wzmocniona Kula Prawdziwości Eksperta Wzór: Księga Zmartwychwstania Wzór: Klejnot Aiki Wzór: Księga Królowej Wody Wzór: Kamień Aktywacji Artefaktów Wzór: Forma Odlewu Broni Oblężniczej Wzór: Broń Oblężnicza Wzór: Zwykły Eliksir Przywrócenia Wzór: Duży Eliksir Przywrócenia Wzór: Potężny Eliksir Przywrócenia Wzór: Duże Serum Przywrócenia Wzór: Potężne Serum Przywrócenia Drakoniczny Wzór: Zmielony Cienki Róg Balaura Drakoniczny Wzór: Słaby Kryształ Otchłani Drakoniczny Wzór: Magiczna Księga Gwiezdnego Smoka Drakoniczny Wzór: Kula Gwiezdnego Smoka Drakoniczny Wzór: Zmielony Gruby Róg Balaura Drakoniczny Wzór: Zwykły Kryształ Otchłani Drakoniczny Wzór: Magiczna Księga Czarnego Smoka Drakoniczny Wzór: Kula Czarnego Smoka Drakoniczny Wzór: Magiczna Księga Króla Czarnych Smoków Drakoniczny Wzór: Kula Króla Czarnych Smoków Drakoniczny Wzór: Zmielony Twardy Róg Balaura Drakoniczny Wzór: Wytrzymały Kryształ Otchłani Drakoniczny Wzór: Magiczna Księga Mrocznego Smoka Drakoniczny Wzór: Kula Mrocznego Smoka Drakoniczny Wzór: Magiczna Księga Króla Mrocznych Smoków Drakoniczny Wzór: Kula Króla Mrocznych Smoków Wzór Kamienia Many: PŻ +30 Wzór Kamienia Many: PM +30 Wzór Kamienia Many: Precyzja +14 Wzór Kamienia Many: Unik +6 Wzór Kamienia Many: Wzmocnienie magii +14 Wzór Kamienia Many: Parowanie ciosów +14 Wzór Kamienia Many: Blokowanie +14 Wzór Kamienia Many: Kryt. Trafienie +6 Wzór Kamienia Many: PŻ +40 Wzór Kamienia Many: PM +40 Wzór Kamienia Many: Precyzja +16 Wzór Kamienia Many: Unik +8 Wzór Kamienia Many: Atak +2 Wzór Kamienia Many: Wzmocnienie magii +16 Wzór Kamienia Many: Parowanie ciosów +16 Wzór Kamienia Many: Blokowanie +16 Wzór Kamienia Many: Kryt. Trafienie +8 Wzór Kamienia Many: PŻ +50 Wzór Kamienia Many: PM +50