Wielokrotna Salwa III Wielokrotna Salwa IV Wielokrotna Salwa V Wielokrotna Salwa VI Zmaterializowany Kształt Muru I Celny Strzał w Słaby Punkt I Celny Strzał Skrzydłami I Celny Strzał Skrzydłami II Celny Strzał Skrzydłami III Celny Strzał Skrzydłami IV Strzał z Odwrotu I Strzał z Odwrotu II Strzał z Odwrotu III Strzał z Odwrotu IV Działo Spętania I Salwa Duszy I Salwa Duszy II Salwa Duszy III Salwa Duszy IV Kontrolowany Unik I Magiczne Bombardowanie I Magiczne Bombardowanie II Magiczne Bombardowanie III Zakłócający Strzał I Zakłócający Strzał II Zakłócający Strzał III Hamująca Salwa I Hamująca Salwa II Hamująca Salwa III Hamująca Salwa IV Hamująca Salwa V Salwa Przywrócenia I Działo Ognia I Działo Ognia II Działo Ognia III Działo Ognia IV Ładowanie Magicznego Pocisku I Strzał w Głowę I Strzał w Głowę II Strzał w Głowę III Strzał w Głowę IV Strzał w Głowę V Działo Oblężnicze I Działo Oblężnicze II Działo Oblężnicze III Kula Armatnia Piekła I Kula Armatnia Piekła II Lot: Błogosławieństwo Boga Strzału Ciężki Pocisk I Śnieżny Pocisk I Ucieczka I Obietnica Magicznej Mocy I Obietnica Magicznej Mocy II Oko Magii Przenikliwości I Moc Magii I Magiczny Strzał I Magiczny Strzał II Strzał Magii III Manipulacja Pamięcią I Manipulacja Pamięcią II Manipulacja Pamięcią III Bombardowanie Dusz I Strzał Duszy I Strzał Duszy II Strzał Duszy III Strzał Duszy IV Szybki Ogień Dusz I Szybki Ogień Dusz II Szybki Ogień Dusz III Strzał Pieczęci I Strzał Pieczęci II Strzał Pieczęci III Oko Duszy I Seria Szybkich Strzałów I Seria Szybkich Strzałów II Seria Szybkich Strzałów III Seria Szybkich Strzałów IV Pocisk Napadu I Pocisk Napadu II Lot: Zwiększenie Fizycznej Obrony Celny Strzał II Celny Strzał III Celny Strzał IV Celny Strzał V Celny Strzał VI Celny Strzał Armatni I Celny Strzał Armatni II Celny Strzał Armatni III Celny Strzał Armatni IV Strzał w Słaby Punkt I Strzał w Słaby Punkt II Strzał w Słaby Punkt III Bombardowanie Działami Przeciwlotniczymi I Zaawansowana Armata Eterowa II Zaawansowana Armata Eterowa III Zaawansowana Armata Eterowa IV Zaawansowane Rewolwery Eterowe II Zaawansowane Rewolwery Eterowe III Zaawansowany Rewolwer Eterowy IV Zwiększenie Współczynnika Unikania I Zwiększenie Współczynnika Unikania II Zwiększenie Współczynnika Unikania III Seria Szybkich Strzałów V Manipulacja Pamięcią IV Oplatająca Bomba II Oplatająca Bomba III Oplatająca Bomba IV Oplatająca Bomba V Strzał z Pistoletu I Fascynujący Huk I Fascynujący Huk II Fascynujący Huk III Zwiększenie Uniku II Świecąca Skorupa II Eksplozja Gazu II Ostrze Prowokacji I Lot: Niewola I Osłabiająca Strzała I Sztylet Lotu I Ogłuszający Młot I Cios Gwałtowności I Żar I Gniew Dziczy I Lot: Strzał I Melodia Radości I Przywoływanie Mecha I Przywoływanie Mecha II Przywoływanie Mecha III Przywoływanie Mecha IV Przywoływanie Mecha V Pięść Idium I Pięść Idium II Pięść Idium III Pięść Idium IV Pięść Idium V Cios I Cios II Cios III Cios IV Cios V Cios ze Sprintu I Cios ze Sprintu II Cios ze Sprintu III Cios ze Sprintu IV Przełom I Przełom II Przełom III Przełom IV Przełom V