Udoskonalenie Uników I Atak z Zaskoczenia I Kontratak I Maskowanie I Wymierzone Cięcie I Wysiłek I Zaawansowana Walka Oburącz II Lot: Zwiększenie Zasięgu Ataku I Zwiększenie Precyzji II Lot: Błogosławieństwo Boga Strzał Zwiększenie Zasięgu Łuku I Udoskonalenie Uników II Zwiększenie Precyzji III Udoskonalenie Uników III Zwiększenie Precyzji IV Szybkie Ostrze II Strzał Wyborowy I Pętający Strzał I Przemiana: Mau I Przemiana: Mau I Atak z Zaskoczenia II Czujny wzrok I Pułapka: Kolce I Pułapka: Kolce I Kontratak II Wymierzone Cięcie II Uderzenie Strzały I Trująca Pułapka I Trująca Pułapka I Ogłuszający Strzał I Sokole Oko I Szybkie Ostrze III Strzał wyborowy II Pętający strzał II Przemiana: Mau II Przemiana: Mau II Zatruta strzała I Uspokajający Szept I Atak z Zaskoczenia III Pułapka: Kolce II Pułapka: Kolce II Rozrywająca Strzała I Skupienie Oka I Wybuchowa Pułapka I Wybuchowa Pułapka I Kontratak III Wymierzone Cięcie III Uderzenie Strzały II Trująca Pułapka II Trująca Pułapka II Spiralna Strzała I Energia Życiowa Wiatru I Ogłuszający Strzał II Okrutny Strzał w Powietrze I Oczy Duszy I Pułapka Zniszczenia I Pułapka Zniszczenia I Szybkie Ostrze IV Strzał wyborowy III Pętający strzał III Przemiana: Mau III Przemiana: Mau III Zatruta Strzała II Uspokajający Szept II Szybki Łuk I Atak z Zaskoczenia IV Pułapka: Kolce III Pułapka: Kolce III Rozrywająca Strzała II Wybuchowa Pułapka II Wybuchowa Pułapka II Przeszywająca Strzała I Pułapka: Kąsające Kolce I Pułapka: Kąsające Kolce I Kontratak IV Wymierzone Cięcie IV Uderzenie Strzały III Trująca Pułapka III Trująca Pułapka III Spiralna strzała II Deszcz strzał I Pułapka: Samum I Pułapka: Samum I Strzała Eterowa I Ogłuszający Strzał III Wstrząsająca Strzała I Pętająca Strzała I Okrutny Strzał w Powietrze II Pułapka Zniszczenia II Pułapka Zniszczenia II Szybkie Ostrze V Strzał wyborowy IV Pętający strzał IV Przemiana: Mau IV Przemiana: Mau IV Zatruta Strzała III Uspokajający Szept III Leczenie Skrzydeł I Atak z Zaskoczenia V Pułapka: Kolce IV Pułapka: Kolce IV Rozrywająca Strzała III Wybuchowa Pułapka III Wybuchowa Pułapka III Przeszywająca Strzała II Pułapka: Kąsające Kolce II Pułapka: Kąsające Kolce II Kontratak V Wymierzone Cięcie V Strzała Vaizela I Strzała Triniela I Lot: Udoskonalenie Trafienia Kryt. Zwiększenie Odporności na Magię I Zaawansowana Walka Dwuręczna III Udoskonalenie Trafienia Kryt. I Lot: Błogosławieństwo Boga Mordu Zwiększenie Odporności na Magię II Zaawansowana Walka Dwuręczna IV Udoskonalenie Trafienia Kryt. II Udoskonalenie Uników IV Udoskonalenie Trafienia Kryt. III Zaawansowana Walka Dwuręczna V Atak z Biegu I Konsekwentny Cios I Boski Cios I Cios Ciemności I Ryt Pieczęci I Eksplozja Pieczęci I Przyspieszenie I Ryk Bestii I Trucie I Atak z Biegu II Boski Cios II Cios Ciemności II Atak Pieczęcią I Ogniskowanie I Ryt Pieczęci II Wybuch Pieczęci II Niebiańskie Ostrze I Wirujące Cięcie I Ryk Bestii II Trucie II Kopniak Bestii I Oko Poznania I Zamach I Krok Wiatru I Maskowanie II Atak z Biegu III Boski Cios III