Niebieski Jadeit Centuriona Strażników Żółty Jadeit Centuriona Strażników Biały Jadeit Centuriona Strażników Zielony Jadeit Przywódcy Oddziału Archontów Czarny Jadeit Przywódcy Oddziału Archontów Purpurowy Jadeit Przywódcy Oddziału Archontów Niebieski Jadeit Przywódcy Oddziału Archontów Żółty Jadeit Przywódcy Oddziału Archontów Biały Jadeit Przywódcy Oddziału Archontów Zielony Jadeit Centuriona Archontów Czarny Jadeit Centuriona Archontów Purpurowy Jadeit Centuriona Archontów Niebieski Jadeit Centuriona Archontów Żółty Jadeit Centuriona Archontów Biały Jadeit Centuriona Archontów Test Fx: Kamień Bogów Ogłuszenia Test Fx: Kamień Bogów Paraliżu Test Fx: Kamień Bogów Niemożności Poruszania się Test Fx: Kamień Bogów Milczenia Test Fx: Kamień Bogów Oślepienia Test Fx: Kamień Bogów Zmniejszenia Prędkości Ataku Test Fx: Kamień Bogów Zmniejszenia Prędkości Poruszania Się Test Fx: Kamień Bogów Milczenia Test Fx: Kamień Bogów Krwawienia Test Fx: Kamień Bogów Ognia Test Fx: Kamień Bogów Wody Test Fx: Kamień Bogów Wiatru Test Fx: Kamień Bogów Ziemi Boski Kamień: Zachłanność Meslamtaedy Boski Kamień: Honor Ereshkigala Kamień Bogów: Atak Nezekana Boski Kamień: Plan Beritry Boski Kamień: Trik Fregiona Kamień Bogów: Interwencja Lumiel Kamień Bogów: Fantazja Kaisinela Kamień Bogów: Arogancja Zikela Kamień Bogów: Podstęp Fregiona Kamień Bogów: Kontratak Tiamata Kamień Bogów: Bezstronność Marchutana Kamień Bogów: Hojność Yustiel Kamień Bogów: Samolubność Beritry Boski Kamień: Okrucieństwo Tiamata Boski Kamień: Rozsądek Triniel Boski Kamień: Śluby Vaizela Boski Kamień: Skrucha Meslamtaedy Kamień Bogów: Trwoga Ingrilla Kamień Bogów: Spokój Inggness Kamień Bogów: Łzy Vanktrista Kamień Bogów: Wykształcenie Tymory Kamień Bogów: Instrukcje Maziona Kamień Bogów: Okrzyk Kijana Kamień Bogów: Ślubowanie Walzena Boski Kamień: Zachęta Mistrza Boski Kamień: Przebiegłość Mistrza Boski Kamień: Bystrość Mistrza Boski Kamień: Zwinność Mistrza Boski Kamień: Odwaga Mistrza Boski Kamień: Wiedza Mistrza Boski Kamień: Mądrość Mistrza Boski Kamień: Inteligencja Mistrza Boski Kamień: Kontratak Świętego Mistrza Boski Kamień: Samolubność Świętego Mistrza Boski Kamień: Bezpartyjność Świętego Mistrza Boski Kamień: Wspaniałomyślność Świętego Mistrza Boski Kamień: Dzikość Świętego Mistrza Boski Kamień: Skrucha Świętego Mistrza Boski Kamień: Rozsądek Świętego Mistrza Boski Kamień: Święte Śluby Mistrza Boski Kamień: Odwaga Shulaka Boski Kamień: Wiedza Shulaka Boski Kamień: Mądrość Shulaka Boski Kamień: Inteligencja Shulaków Boski Kamień Iluzji: Zachłanność Meslamtaedy Boski Kamień Iluzji: Honor Ereshkigala Boski Kamień Iluzji: Atak Nezekana Boski Kamień Iluzji: Plan Beritry Boski Kamień Iluzji: Trik Fregiona Boski Kamień Iluzji: Interwencja Lumiel Boski Kamień Iluzji: Fantazja Kaisinela Boski Kamień Iluzji: Arogancja Zikela Boski Kamień Iluzji: Podstęp Fregiona Boski Kamień Iluzji: Kontratak Tiamata Boski Kamień Iluzji: Neutralność Marchutana Boski Kamień Iluzji: Hojność Yustiel Boski Kamień Iluzji: Samolubność Beritry Boski Kamień Iluzji: Okrucieństwo Tiamat Boski Kamień Iluzji: Rozsądek Triniel Boski Kamień Iluzji: Śluby Vaizela Boski Kamień Iluzji: Skrucha Meslamtaedy [Stempel] Boski Kamień Iluzji: Zachłanność Meslamtaedy [Stempel] Boski Kamień Iluzji: Honor Ereshkigala [Stempel] Boski Kamień Iluzji: Atak Nezekana [Stempel] Boski Kamień Iluzji: Plan Beritry [Stempel] Boski Kamień Iluzji: Trik Fregiona [Stempel] Boski Kamień Iluzji: Interwencja Lumiel [Stempel] Boski Kamień Iluzji: Fantazja Kaisinela [Stempel] Boski Kamień Iluzji: Arogancja Zikela [Stempel] Boski Kamień Iluzji: Podstęp Fregiona [Stempel] Boski Kamień Iluzji: Kontratak Tiamat [Stempel] Boski Kamień Iluzji: Neutralność Marchutana [Stempel] Boski Kamień Iluzji: Hojność Yustiel [Stempel] Boski Kamień Iluzji: Samolubność Beritry [Stempel] Boski Kamień Iluzji: Dzikość Tiamat [Stempel] Boski Kamień Iluzji: Rozsądek Triniel [Stempel] Boski Kamień Iluzji: Śluby Vaizela [Stempel] Boski Kamień Iluzji: Skrucha Meslamtaedy [Event] Kamień Bogów: Zachęta Boreasa [Event] Kamień Bogów: Przebiegłość Hecate [Event] Kamień Bogów: Przenikliwość Thrasymedesa [Event] Kamień Bogów: Zwinność Jumentisa [Event] Kamień Bogów: Zielony Kamień szczęścia [Event] Kamień Bogów: Czarny Kamień szczęścia [Event] Kamień Bogów: Czerwony Kamień szczęścia [Event] Kamień Bogów: Niebieski Kamień szczęścia [Event] Kamień Bogów: Żółty Kamień szczęścia [Event] Kamień Bogów: Biały Kamień szczęścia [Event] Kamień Bogów: Zaklęty Zielony Kamień szczęścia [Event] Kamień Bogów: Zaklęty Czarny Kamień szczęścia [Event] Kamień Bogów: Zaklęty Czerwony Kamień szczęścia [Event] Kamień Bogów: Zaklęty Niebieski Kamień szczęścia [Event] Kamień Bogów: Zaklęty Żółty Kamień szczęścia [Event] Kamień Bogów: Zaklęty Biały Kamień szczęścia [Event] Kamień Bogów: Magiczny Czerwony Kamień szczęścia [Event] Kamień Bogów: Magiczny Niebieski Kamień szczęścia [Event] Kamień Bogów: Magiczny Żółty Kamień szczęścia [Event] Kamień Bogów: Magiczny Biały Kamień szczęścia Boski Kamień: Obietnica Daeva Boski Kamień: Przysięga Daeva Boski Kamień: Śluby Daeva Usuwacz wyglądu Zwój Pieczętowania (Test) Zwój Pieczęci Zwykły Zwój Usuwania Pieczęci (Test) Łamacz Pieczęci Specjalny Zwój Usuwania Pieczęci (Test) Zwój Łamacza Pieczęci Test Udoskonalenia - pojedynczy przedmiot (poziom 1) Test Udoskonalenia - pojedynczy przedmiot (poziom 2) Udoskonalenie: Poziom 1 Udoskonalenie: Poziom 2 Udoskonalenie: Poziom 1 Udoskonalenie: Poziom 2 Test Zużycia Many - pojedynczy przedmiot (poziom 1) Test Zużycia Many - pojedynczy przedmiot (poziom 2) Duże Udoskonalenie: Poziom 1 Duże Udoskonalenie: Poziom 2 Duże Udoskonalenie: Poziom 1 Duże Udoskonalenie: Poziom 2 Dar Many: Poziom 1