Prastary Kamień Many: Blokowanie +31 Prastary Kamień Many: Trafienie kryt. +20 Prastary Kamień Many: Opór kryt. +18 Prastary Kamień Many: Mag. trafieniom kryt. +7 Prastary Kamień Many: Trafienie Odporność na Magię +7 Prastary Kamień Many: Obrona +50 Prastary Kamień Many: Odporność na Magię +19 Prastary Kamień Many: Atak +6 Prastary Kamień Many: Magiczna precyzja +18 Prastary Kamień Many: Wzmocnienie magii +30 Prastary Kamień Many: Zrównoważenie Magii +40 Prastary Kamień Many: Wzmocnienie Odpoczynku +5 Test Prastarego Kamienia Many: Obrona PvP +30 Prastary Kamień Many: PŻ +105 Prastary Kamień Many: PM +120 Prastary Kamień Many: Precyzja +31 Prastary Kamień Many: Unikanie +21 Prastary Kamień Many: Parowanie Ciosów +31 Prastary Kamień Many: Blokowanie +31 Prastary Kamień Many: Trafienie kryt. +20 Prastary Kamień Many: Opór kryt. +21 Prastary Kamień Many: Mag. kryt. Trafienie +7 Prastary Kamień Many: Kryt. Odporność na Magię +8 Prastary Kamień Many: Obrona +70 Prastary Kamień Many: Odporność na Magię +19 Prastary Kamień Many: Atak +6 Prastary Kamień Many: Magiczna precyzja +18 Prastary Kamień Many: Wzmocnienie magii +30 Prastary Kamień Many: Zrównoważenie Magii +40 Prastary Kamień Many: Wzmocnienie Odpoczynku +5 Prastary Kamień Many: Precyzja +29 Prastary Kamień Many: Unikanie +19 Prastary Kamień Many: Parowanie Ciosów +29 Prastary Kamień Many: Blokowanie +29 Prastary Kamień Many: Trafienie kryt. +18 Prastary Kamień Many: Opór kryt. +20 Prastary Kamień Many: Mag. kryt. Trafienie +6 Prastary Kamień Many: Kryt. Odporność na Magię +7 Prastary Kamień Many: Obrona +60 Prastary Kamień Many: Odporność na Magię +17 Prastary Kamień Many: Atak +5 Prastary Kamień Many: Magiczna precyzja +16 Prastary Kamień Many: Wzmocnienie magii +28 Prastary Kamień Many: Zrównoważenie Magii +30 Prastary Kamień Many: Wzmocnienie Leczenia +4 Prastary Kamień Many: Precyzja +33 Prastary Kamień Many: Unikanie +23 Prastary Kamień Many: Parowanie Ciosów +33 Prastary Kamień Many: Blokowanie +33 Prastary Kamień Many: Opór kryt. +22 Prastary Kamień Many: Kryt. Odporność na Magię +9 Prastary Kamień Many: Obrona +80 Prastary Kamień Many: Atak +7 Prastary Kamień Many: Magiczna precyzja +20 Prastary Kamień Many: Wzmocnienie magii +32 Prastary Kamień Many: Obrona PvP +3 Prastary Kamień Many: Obrona PvP +5 Prastary Kamień Many: Fizyczna Obrona +3 (PvP) Prastary Kamień Many: Magiczna Obrona +3 (PvP) Prastary Kamień Many: Fizyczna Obrona +5 (PvP) Prastary Kamień Many: Magiczna Obrona +5 (PvP) Prastary Kamień Many: Precyzja +35 Prastary Kamień Many: Unikanie +24 Prastary Kamień Many: Trafienie kryt. +24 Prastary Kamień Many: Mag. kryt. Trafienie +9 Prastary Kamień Many: Kryt. Odporność na Magię +11 Prastary Kamień Many: Obrona +100 Prastary Kamień Many: Odporność na Magię +20 Prastary Kamień Many: Atak +8 Prastary Kamień Many: Magiczna Precyzja +22 Prastary Kamień Many: Zwiększenie mocy magicznej +35 Prastary Kamień Many: Zrównoważenie Magii +50 Prastary Kamień Many: Wzmocnienie Leczenia +6 [Stempel] Prastary Kamień Many: Precyzja +35 [Stempel] Prastary Kamień Many: Unikanie +24 [Stempel] Prastary Kamień Many: Trafienie kryt. +24 [Stempel] Prastary Kamień Many: Mag. Trafienie kryt. +9 [Stempel] Prastary Kamień Many: Kryt. Odporność na Magię +11 [Stempel] Prastary Kamień Many: Obrona +100 [Stempel] Prastary Kamień Many: Odporność na Magię +20 [Stempel] Prastary Kamień Many: Atak +8 [Stempel] Prastary Kamień Many: Magiczna precyzja +22 [Stempel] Prastary Kamień Many: Wzmocnienie magii +35 [Stempel] Prastary Kamień Many: Wyrównanie Magii +50 [Stempel] Prastary Kamień Many: Wzmocnienie Leczenia +6 Test Kamieni Many z wielokrotnymi Kamieniami Many: Atak i Precyzja Test Kamienia Many z wielokrotnymi Kamieniami Many: Atak, Parowanie Ciosów i Odporność na Magię Test Kamieni Many dla kilku różnych typów kamieni: MaxPM, MaxPŻ, wzmocnienie magii i zmniejszenie magii Test Kamienia Many z wieloma kamieniami many: Blokowanie, Parowanie ciosów, Odporność na Magię, Magiczna Precyzja i Trafienie kryt. Test Kamienia Many z wieloma kamieniami many do rozpoznawania błędów Dziwny Kamień Many Silverinerk S.A.: PM +85 / Unikanie +12 Dziwny Kamień Many Silverinerk S.A.: Unikanie +15 / Precyzja +13 Ekskluzywny Kamień Many Wyposażenia Typu 1 Ekskluzywny Kamień Many Wyposażenia Typu 2 Ekskluzywny Kamień Many Wyposażenia Typu 3 Ekskluzywny Kamień Many Wyposażenia Typu 4 Ekskluzywny Kamień Many Wyposażenia Typu 5 Ekskluzywny Kamień Many Wyposażenia Typu 6 Ekskluzywny Kamień Many Wyposażenia Typu 1 Testowy Kamień Many: PŻ +40 Testowy Kamień Many: PM +40 Testowy Kamień Many: Precyzja +29 Testowy Kamień Many: Unikanie +19 Testowy Kamień Many: Parowanie Ciosów +29 Testowy Kamień Many: Blokowanie +29 Testowy Kamień Many: Trafienie Kryt. +18 Prastary Kamień Many: Opór Kryt. +8 Testowy Kamień Many: Mag. Kryt. Trafienie +7 Testowy Kamień Many: Kryt. Odporność na Magię +1 Testowy Kamień Many: Obrona Fizyczna +60 Testowy Kamień Many: Odporność na Magię +7 Testowy Kamień Many: Atak +5 Testowy Kamień Many: Magiczna Precyzja +16 Testowy Kamień Many: Wzmocnienie Magii +28 Testowy Kamień Many: Wyrównanie Magii +30 Testowy Kamień Many: Wzmocnienie Leczenia +4 Testowy Kamień Many: PŻ +50 Testowy Kamień Many: PM +50 Testowy Kamień Many: Precyzja +31 Testowy Kamień Many: Unikanie +21 Testowy Kamień Many: Parowanie Ciosów +31 Testowy Kamień Many: Blokowanie +31 Testowy Kamień Many: Kryt. Trafienie +20 Prastary Kamień Many: Opór Kryt. +9 Testowy Kamień Many: Mag. Kryt. Trafienie +8 Testowy Kamień Many: Kryt. Odporność na Magię +2 Testowy Kamień Many: Obrona Fizyczna +70 Testowy Kamień Many: Odporność na Magię +9 Testowy Kamień Many: Atak +6 Testowy Kamień Many: Magiczna Precyzja +18 Testowy Kamień Many: Wzmocnienie Magii +30 Testowy Kamień Many: Wyrównanie Magii +40 Testowy Kamień Many: Wzmocnienie Leczenia +5 Testowy Kamień Many: Atak PvP +2 Testowy Kamień Many: Siła Obrony PvP +2 Testowy Kamień Many: Odporność na Aktywację Boskiego Kamienia +1 Testowy Kamień Many: PŻ +60 Testowy Kamień Many: PM +60 Testowy Kamień Many: Precyzja +33 Testowy Kamień Many: Unikanie +23 Testowy Kamień Many: Parowanie Ciosów +33 Testowy Kamień Many: Blokowanie +33 Testowy Kamień Many: Trafienie Kryt. +21 Prastary Kamień Many: Opór Kryt. +10 Testowy Kamień Many: Mag. Kryt. Trafienie +9 Testowy Kamień Many: Kryt. Odporność na Magię +3 Testowy Kamień Many: Obrona Fizyczna +80 Testowy Kamień Many: Odporność na Magię +11 Testowy Kamień Many: Atak +7