[Event] Kamień Many: Trafienie Kryt. +13 / PM +37 [Event] Kamień Many: Trafienie kryt. +13 / Atak +2 [Event] Kamień Many: Trafienie Kryt. +13 / Precyzja +11 [Event] Kamień Many: Trafienie kryt. +13 / Unik +11 [Event] Kamień Many: Trafienie kryt. +13 / Parowanie ciosów +11 [Event] Kamień Many: Trafienie Kryt. +13 / Blokowanie +11 [Event] Kamień Many: Trafienie kryt. +13 / Odporność na Magię +5 [Event] Kamień Many: Trafienie kryt. +13 / Magiczna Precyzja +5 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie Magii +23 / PŻ +37 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie magii +23/ PM +37 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie magii +23/ Precyzja +11 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie Magii +23 / Unikanie +11 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie Magii +23 / Parowanie Ciosów +11 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie Magii +23 / Blokowanie +11 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie Magii +23 / trafienie kryt. +6 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie Magii +23 / Odporność na Magię +5 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie Magii +23 / Magiczna Precyzja +5 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +10 / PŻ +37 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +10 / PM +37 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +10 / Wzmocnienie Magii +11 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +10 / Precyzja +11 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +10 / Unik +11 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +10/ Parowanie Ciosów +11 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +10/ Blokowanie +11 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +10 / Trafienia kryt. +6 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +10/ Odporność na Magię +5 [Event] Kamień Many: Atak +5 / PŻ +42 [Event] Kamień Many: Atak +5 / PM +42 [Event] Kamień Many: Atak +5 / Precyzja +12 [Event] Kamień Many: Atak +5/Unik +12 [Event] Kamień Many: Atak +5 / Parowanie Ciosów +12 [Event] Kamień Many: Atak +5 / Blokowanie +12 [Event] Kamień Many: Atak +5 / Trafienie kryt. +7 [Event] Kamień Many: Atak +5 / Odporność na Magię +6 [Event] Kamień Many: Atak +5 / Magiczna Precyzja +6 [Event] Kamień Many: Trafienie Kryt. +15 / PŻ +42 [Event] Kamień Many: Trafienie Kryt. +15 / PM +42 [Event] Kamień Many: Trafienie kryt. +15 / Atak +2 [Event] Kamień Many: Trafienie Kryt. +15 / Precyzja +12 [Event] Kamień Many: Trafienie kryt. +15 / Unik +12 [Event] Kamień Many: Trafienie kryt. +15 / Parowanie ciosów +12 [Event] Kamień Many: Trafienie Kryt. +15 / Blokowanie +12 [Event] Kamień Many: Trafienie kryt. +15 / Odporność na Magię +6 [Event] Kamień Many: Trafienie kryt. +15 / Magiczna Precyzja +6 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie Magii +25 / PŻ +42 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie magii +25/ PM +42 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie magii +25/ Precyzja +12 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie Magii +25 / Unikanie +12 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie Magii +25 / Parowanie Ciosów +12 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie Magii +25 / Blokowanie +12 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie Magii +25 / trafienie kryt. +7 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie Magii +25 / Odporność na Magię +6 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie Magii +25 / Magiczna Precyzja +6 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +12 / PŻ +42 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +12 / PM +42 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +12 / Wzmocnienie Magii +12 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +12 / Precyzja +12 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +12 / Unik +12 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +12/ Parowanie Ciosów +12 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +12/ Blokowanie +12 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +12 / Trafienia kryt. +7 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +12/ Odporność na Magię +6 [Event] Kamień Many: Atak +5 / PŻ +47 [Event] Kamień Many: Atak +5 / PM +47 [Event] Kamień Many: Atak +5 / Precyzja +13 [Event] Kamień Many: Atak +5/Unik +13 [Event] Kamień Many: Atak +5 / Parowanie Ciosów +13 [Event] Kamień Many: Atak +5 / Blokowanie +13 [Event] Kamień Many: Trafienie Kryt. +17 / PŻ +47 [Event] Kamień Many: Trafienie Kryt. +17 / PM +47 [Event] Kamień Many: Trafienie Kryt. +17 / Atak +2 [Event] Kamień Many: Trafienie Kryt. +17 / Precyzja +13 [Event] Kamień Many: Trafienie kryt. +17 / Unik +13 [Event] Kamień Many: Trafienie kryt. +17 / Parowanie ciosów +13 [Event] Kamień Many: Trafienie Kryt. +17 / Blokowanie +13 [Event] Kamień Many: Trafienie Kryt. +17 / Odporność na Magię +7 [Event] Kamień Many: Trafienie kryt. +17 / Magiczna Precyzja +7 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie Magii +27 / PŻ +47 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie magii +27/ PM +47 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie magii +27/ Precyzja +13 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie Magii +27 / Unikanie +13 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie Magii +27 / Parowanie Ciosów +13 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie Magii +27 / Blokowanie +13 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie Magii +27 / trafienie kryt. +8 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie Magii +27 / Odporność na Magię +7 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie Magii +27 / Magiczna Precyzja +7 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +14 / PŻ +47 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +14 / PM +47 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +14 / Wzmocnienie Magii +13 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +14 / Precyzja +13 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +14 / Unik +13 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +14/ Parowanie Ciosów +13 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +14/ Blokowanie +13 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +14 / Trafienia kryt. +8 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +14/ Odporność na Magię +7 [Event] Kamień Many: Atak +5 / Trafienie kryt. +9 [Event] Kamień Many: Atak +5/ Odporność na Magię +8 [Event] Kamień Many: Atak +5 / Magiczna Precyzja +8 [Event] Kamień Many: Trafienie Kryt. +19 / PŻ +50 [Event] Kamień Many: Trafienie Kryt. +19 / PM +52 [Event] Kamień Many: Trafienie kryt. +19 / Atak +2 [Event] Kamień Many: Trafienie Kryt. +19 / Precyzja +14 [Event] Kamień Many: Trafienie kryt. +19 / Unik +14 [Event] Kamień Many: Trafienie kryt. +19 / Parowanie ciosów +14 [Event] Kamień Many: Trafienie Kryt. +19/ Blokowanie +14 [Event] Kamień Many: Trafienie kryt. +19 / Odporność na Magię +8 [Event] Kamień Many: Trafienie kryt. +19 / Magiczna Precyzja +8 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie Magii +27 / PŻ +50 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie magii +27/ PM +52 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie magii +27/ Precyzja +14 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie Magii +27 / Unikanie +14 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie Magii +27 / Parowanie Ciosów +14 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie Magii +27 / Blokowanie +14 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie Magii +27 / trafienie kryt. +9 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie Magii +27 / Odporność na Magię +8 [Event] Kamień Many: Wzmocnienie Magii +27 / Magiczna Precyzja +8 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +16 / PŻ +50 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +16 / PM +52 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +16 / Wzmocnienie Magii +14 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +16 / Precyzja +14 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +16 / Unik +14 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +16/ Parowanie Ciosów +14 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +16/ Blokowanie +14 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +16 / Trafienia kryt. +9 [Event] Kamień Many: Magiczna Precyzja +16 / Opór Magii +8 [Event] Kamień Many: Atak +4 / Precyzja +11 [Event] Kamień Many: Atak +4/Unik +11 [Event] Kamień Many: Atak +4 / Parowanie Ciosów +11 [Event] Kamień Many: Atak +4 / Blokowanie +11 [Event] Kamień Many: Atak +5 / Trafienie kryt. +8 [Event] Kamień Many: Atak +5 / Odporność na Magię +7 [Event] Kamień Many: Atak +5 / Magiczna Precyzja +7 [Event] Kamień Many: Atak +5 / PŻ +50 [Event] Kamień Many: Atak +5 / PM +52 [Event] Kamień Many: Atak +5 / Precyzja +14 [Event] Kamień Many: Atak +5/Unik +14 [Event] Kamień Many: Atak +5 / Parowanie Ciosów +14 [Event] Kamień Many: Atak +5 / Blokowanie +14 [Event] Kamień Many: Atak +6 Test Prastarego Kamienia Many: PŻ 105 Test Prastarego Kamienia Many: PM 106 Prastary Test Kamieni Many: Precyzja 30 Prastary Test Kamieni Many: Unikanie +20 Prastary test kamienia many: Wzmocnienie magii 30 Prastary Test Kamienia Many: Atak 6 Prastary Kamień Many: PŻ +105 Prastary Kamień Many: PM +120 Prastary Kamień Many: Precyzja +31 Prastary Kamień Many: Uniki +21