Kamień Many: Magiczna Precyzja +14 / Precyzja +13 Kamień Many: Magiczna Precyzja +14 / Unik +13 Kamień Many: Magiczna Precyzja +14/ Parowanie Ciosów +13 Kamień Many: Magiczna Precyzja +14 / Blokowanie +13 Kamień Many: Magiczna Precyzja +14/ trafienie kryt. +8 Kamień Many: Magiczna Precyzja +14 / Odporność na Magię +7 Kamień Many: Atak +5 / Trafienie kryt. +9 Kamień Many: Atak +5 / Odporność na Magię +8 Kamień Many: Atak +5 / Magiczna Precyzja +8 Kamień Many: Trafienie Kryt. +19 / PŻ +50 Kamień Many: Trafienie Kryt. +19 / PM +52 Kamień Many: Trafienie kryt. +19 / Atak +2 Kamień Many: Trafienie Kryt. +19 / Precyzja +14 Kamień Many: Trafienie kryt. +19 / Unik +14 Kamień Many: Trafienie kryt. +19 / Parowanie ciosów +14 Kamień Many: Trafienie Kryt. +19/ Blokowanie +14 Kamień Many: Trafienie kryt. +19 / Odporność na Magię +8 Kamień Many: Trafienie kryt. +19 / Magiczna Precyzja +8 Kamień Many: Wzmocnienie Magii +27 / PŻ +50 Kamień Many: Wzmocnienie magii +27/ PM +52 Kamień Many: Wzmocnienie Magii +27 / Precyzja +14 Kamień Many: Wzmocnienie magii +27/ Unik +14 Kamień Many: Wzmocnienie Magii +27/ Parowanie Ciosów +14 Kamień Many: Wzmocnienie Magii +27 / Blokowanie +14 Kamień Many: Wzmocnienie Magii +27/ trafienie kryt. +9 Kamień Many: Wzmocnienie Magii +27 / Odporność na Magię +8 Kamień Many: Wzmocnienie Magii +27 / Magiczna Precyzja +8 Kamień Many: Magiczna Precyzja +16/PŻ +50 Kamień Many: Magiczna Precyzja +16/ PM +52 Kamień Many: Magiczna Precyzja +16 / Wzmocnienie Magii +14 Kamień Many: Magiczna Precyzja +16 / Precyzja +14 Kamień Many: Magiczna Precyzja +16 / Unik +14 Kamień Many: Magiczna Precyzja +16/ Parowanie Ciosów +14 Kamień Many: Magiczna Precyzja +16 / Blokowanie +14 Kamień Many: Magiczna Precyzja +16/ trafienie kryt. +9 Kamień Many: Magiczna Precyzja +16 / Odporność na Magię +8 Kamień Many: Atak +4/ Precyzja +11 Kamień Many: Atak +4/ Unik +11 Kamień Many: Atak +4/ Parowanie Ciosów +11 Kamień Many: Atak +4/ Blokowanie +11 Kamień Many: Atak +5 / Trafienie kryt. +8 Kamień Many: Atak +5 / Odporność na Magię +7 Kamień Many: Atak +5 / Magiczna Precyzja +7 Kamień Many: Atak +5 / PŻ +50 Kamień Many: Atak +5 / PM +52 Kamień Many: Atak +5/ Precyzja +14 Kamień Many: Atak +5/ Unik +14 Kamień Many: Atak +5/ Parowanie Ciosów +14 Kamień Many: Atak +5/ Blokowanie +14 Kamień Many: PŻ +80 Kamień Many: PM +80 Kamień Many: Precyzja +24 Kamień Many: Unikanie +16 Kamień Many: Wzmocnienie magii +24 Kamień Many: Parowanie ciosów +24 Kamień Many: Blokowanie +24 Kamień Many: Kryt. Trafienie +16 Kamień Many: PŻ +100 Kamień Many: PM +105 Kamień Many: Precyzja +29 Kamień Many: Unikanie +19 Kamień Many: Wzmocnienie magii +28 Kamień Many: Parowanie ciosów +29 Kamień Many: Blokowanie +29 Kamień Many: Kryt. Trafienie +19 Kamień Many: Magiczna Precyzja +16 Kamień Many: Odporność na Magię +16 Kamień Many: Magiczne Trafienie Krytyczne +5 Kamień Many: Kryt. Odporność na Magię +5 Kamień Many: PŻ +75 / PM +37 Kamień Many: PŻ +75 / Trafienie Krytyczne +6 Kamień Many: PŻ +75 / Odporność na Magię +5 Kamień Many: PŻ +75 / Magiczna Precyzja +5 Kamień Many: PŻ +75 / Precyzja +11 Kamień Many: PŻ +75 / Unikanie +11 Kamień Many: PŻ +75 / Parowanie Ciosów +11 Kamień Many: PŻ +75 / Blokowanie +11 Kamień Many: PM +75 / PŻ +37 Kamień Many: PM +75 / Trafienie Krytyczne +6 Kamień Many: PM +75 / Odporność na Magię +5 Kamień Many: PM +75 / Magiczna Precyzja +5 Kamień Many: PM +75 / Precyzja +11 Kamień Many: PM +75 / Unikanie +11 Kamień Many: PM +75 / Parowanie Ciosów +11 Kamień Many: PM +75 / Blokowanie +11 Kamień Many: Unikanie +13 / PŻ +37 Kamień Many: Unikanie +13 / PM +37 Kamień Many: Unikanie +13 / Trafienie Krytyczne +6 Kamień Many: Unikanie +13 / Odporność na Magię +5 Kamień Many: Unikanie +13 / Magiczna Precyzja +5 Kamień Many: Unikanie +13 / Precyzja +11 Kamień Many: Unikanie +13 / Parowanie Ciosów +11 Kamień Many: Unikanie +13 / Blokowanie +11 Kamień Many: Parowanie Ciosów +23 / PŻ +37 Kamień Many: Parowanie Ciosów +23 / PM +37 Kamień Many: Parowanie +23 / Trafienie kryt. +6 Kamień Many: Parowanie Ciosów +23 / Odporność na Magię +5 Kamień Many: Parowanie Ciosów +23 / Magiczna Precyzja +5 Kamień Many: Parowanie Ciosów +23 / Precyzja +11 Kamień Many: Parowanie Ciosów +23 / Unikanie +11 Kamień Many: Parowanie Ciosów +23 / Blokowanie +11 Kamień Many: Magiczna Precyzja +10 / Atak +2 Kamień Many: PŻ +85 / PM +42 Kamień Many: PŻ +85 / Precyzja +12 Kamień Many: PŻ +85 / Unikanie +12 Kamień Many: PŻ +85 / Parowanie Ciosów +12 Kamień Many: PŻ +85 / Blokowanie +12 Kamień Many: PŻ +85 / Trafienie Krytyczne +7 Kamień Many: PŻ +85 / Odporność na Magię +6 Kamień Many: PŻ +85 / Magiczna Precyzja +6 Kamień Many: PM +85 / PŻ +42 Kamień Many: PM +85 / Precyzja +12 Kamień Many: PM +85 / Unikanie +12 Kamień Many: PM +85 / Parowanie Ciosów +12 Kamień Many: PM +85 / Blokowanie +12 Kamień Many: PM +85 / Trafienie Krytyczne +7 Kamień Many: PM +85 / Odporność na Magię +6 Kamień Many: PM +85 / Magiczna Precyzja +6 Kamień Many: Unikanie +15 / PŻ +42 Kamień Many: Unikanie +15 / PM +42 Kamień Many: Unikanie +15 / Precyzja +12 Kamień Many: Unikanie +15 / Parowanie Ciosów +12 Kamień Many: Unikanie +15 / Blokowanie +12 Kamień Many: Unikanie +15 / Trafienie Krytyczne +7 Kamień Many: Unikanie +15 / Odporność na Magię +6 Kamień Many: Unikanie +15 / Magiczna Precyzja +6 Kamień Many: Parowanie Ciosów +25 / PŻ +42 Kamień Many: Parowanie Ciosów +25 / PM +42 Kamień Many: Parowanie Ciosów +25 / Precyzja +12 Kamień Many: Parowanie Ciosów +25 / Unikanie +12 Kamień Many: Parowanie Ciosów +25 / Blokowanie +12 Kamień Many: Parowanie +25 / Trafienie kryt. +7 Kamień Many: Parowanie +25 / Odporność na magię +6 Kamień Many: Parowanie Ciosów +25 / Magiczna Precyzja +6 Kamień Many: Magiczna Precyzja +12 / Atak +2 Kamień Many: PŻ +95 / PM +47 Kamień Many: PŻ +95 / Precyzja +13 Kamień Many: PŻ +95 / Unikanie +13 Kamień Many: PŻ +95 / Parowanie Ciosów +13 Kamień Many: PŻ +95 / Blokowanie +13 Kamień Many: PŻ +95 / Trafienie Krytyczne +8 Kamień Many: PŻ +95 / Odporność na Magię +7 Kamień Many: PŻ +95 / Magiczna Precyzja +7 Kamień Many: PM +95 / PŻ +47 Kamień Many: PM +95 / Precyzja +13 Kamień Many: PM +95 / Unikanie +13 Kamień Many: PM +95 / Parowanie Ciosów +13 Kamień Many: PM +95 / Blokowanie +13 Kamień Many: PM +95 / Trafienie Krytyczne +8