Napierśnik Asmodianów Ranga 2 Zwykły Napierśnik Asmodianów BN RB_C105 Napierśnik Wyższej Jakości Asmodianów BN RB_R105 Męska Płytowa Góra Stroju Elyosów Logowanie 01 Żeńska Płytowa Góra Stroju Elyosów Logowanie 01 Męska Płytowa Góra Stroju Asmodianów Logowanie 01 Żeńska Płytowa Góra Stroju Asmodianów Logowanie 01 Napierśnik Pola Bitwy Napierśnik Przodka Daeva Napierśnik Pieczęci Napierśnik Obrońcy Napierśnik Prehistorii Napierśnik Magicznej Siły Napierśnik Wieczności Napierśnik Legionu Czerwonego Smoka Napierśnik Nieśmiertelności Napierśnik Boga Olbrzymów Napierśnik Niebios Napierśnik Poległego Daeva Napierśnik Zapomnianego Obrońcy Napierśnik Nieznanego Napierśnik Śpiącego Napierśnik Przodka Olbrzyma Napierśnik Cudu Napierśnik Archanioła Napierśnik Kostuchy Napierśnik Seniora Napierśnik Awanturnika Napierśnik Przodka Napierśnik Kapitana Napierśnik Menotiosa Orkanitowy Napierśnik Wzmocniony Orkanitowy Napierśnik Błyszczący Orkanitowy Napierśnik Błyszczący Wzmocniony Orkanitowy Napierśnik Orkanitowy Napierśnik Rzemieślnika Wzmocniony Orkanitowy Napierśnik Rzemieślnika Błyszczący Orkanitowy Napierśnik Rzemieślnika Błyszczący Wzmocniony Orkanitowy Napierśnik Rzemieślnika Orkanitowy Napierśnik Eksperta Wzmocniony Orkanitowy Napierśnik Eksperta Błyszczący Orkanitowy Napierśnik Eksperta Błyszczący Wzmocniony Orkanitowy Napierśnik Eksperta Orkanitowy Napierśnik Wzmocniony Orkanitowy Napierśnik Błyszczący Orkanitowy Napierśnik Błyszczący Wzmocniony Orkanitowy Napierśnik Orkanitowy Napierśnik Rzemieślnika Wzmocniony Orkanitowy Napierśnik Rzemieślnika Błyszczący Orkanitowy Napierśnik Rzemieślnika Błyszczący Wzmocniony Orkanitowy Napierśnik Rzemieślnika Orkanitowy Napierśnik Eksperta Wzmocniony Orkanitowy Napierśnik Eksperta Błyszczący Orkanitowy Napierśnik Eksperta Błyszczący Wzmocniony Orkanitowy Napierśnik Eksperta Napierśnik Dzielnego Wojownika Napierśnik Świętego Napierśnik Sławy Napierśnik Boskości Napierśnik Niebiańskiego Boga Napierśnik Przepychu Napierśnik Śmiałka Napierśnik Gbura Napierśnik Lśnienia Napierśnik Niegodziwości Napierśnik Diabła Napierśnik Nocy Lśniąca Góra Stroju Strażnika Cienista Góra Stroju Strażnika Ciemna Góra Stroju Strażnika Napierśnik Kniei Napierśnik Wzgórza Napierśnik Ugoru Napierśnik Patrioty Napierśnik Bagna Napierśnik Dżungli Napierśnik Ruin Napierśnik Burzy Napierśnik Kniei Napierśnik Wzgórza Napierśnik Ugoru Napierśnik Patrioty Napierśnik Bagna Napierśnik Dżungli Napierśnik Ruin Napierśnik Burzy Napierśnik Lasu Napierśnik Płaskowyżu Napierśnik Pola Śniegu Napierśnik Mrozu Napierśnik Wulkanu Napierśnik Jałowej Krainy Napierśnik Lodowca Napierśnik Burzy Śnieżnej Napierśnik Lasu Napierśnik Płaskowyżu Napierśnik Pola Śniegu Napierśnik Mrozu Napierśnik Wulkanu Napierśnik Jałowej Krainy Napierśnik Lodowca Napierśnik Burzy Śnieżnej Napierśnik Strażnika Świątyni Napierśnik Ułudy Napierśnik Pioniera Napierśnik Kopalni Napierśnik Duszy Napierśnik Berserka Napierśnik Wymiaru Napierśnik Ochrony Napierśnik Strażnika Świątyni Napierśnik Ułudy Napierśnik Pioniera Napierśnik Kopalni Napierśnik Duszy Napierśnik Berserka Napierśnik Wymiaru Napierśnik Ochrony Napierśnik Ciemności Napierśnik Umarłych Napierśnik Zemsty Napierśnik Sury Napierśnik Przekleństwa Napierśnik Zła Napierśnik Podejścia Napierśnik Piekła Napierśnik Ciemności Napierśnik Umarłych Napierśnik Zemsty Napierśnik Sury Napierśnik Przekleństwa Napierśnik Zła Napierśnik Podejścia Napierśnik Piekła Napierśnik Życia Napierśnik Życia Napierśnik Życia Napierśnik Fantazji Napierśnik Fantazji Napierśnik Fantazji Napierśnik Wolności Napierśnik Wolności Napierśnik Wolności Napierśnik Sprawiedliwości Napierśnik Sprawiedliwości Napierśnik Sprawiedliwości Napierśnik Światła Napierśnik Światła Napierśnik Światła