Wielki Miecz Boga Zniszczenia Wzmocniony Drenitowy Wielki Miecz Błyszczący Wzmocniony Drenitowy Wielki Miecz Wzmocniony Drenitowy Wielki Miecz Rzemieślnika Błyszczący Wzmocniony Drenitowy Wielki Miecz Rzemieślnika Wzmocniony Drenitowy Wielki Miecz Eksperta Błyszczący Wzmocniony Drenitowy Wielki Miecz Eksperta Wzmocniony Drenitowy Wielki Miecz Mistrza Błyszczący Wzmocniony Drenitowy Wielki Miecz Mistrza Wzmocniony Drenitowy Wielki Miecz Szlachetnego Mistrza Wzmocniony Drenitowy Wielki Miecz Błyszczący Wzmocniony Drenitowy Wielki Miecz Wzmocniony Drenitowy Wielki Miecz Rzemieślnika Błyszczący Wzmocniony Drenitowy Wielki Miecz Rzemieślnika Wzmocniony Drenitowy Wielki Miecz Eksperta Błyszczący Wzmocniony Drenitowy Wielki Miecz Eksperta Wzmocniony Drenitowy Wielki Miecz Mistrza Błyszczący Wzmocniony Drenitowy Wielki Miecz Mistrza Wzmocniony Drenitowy Wielki Miecz Szlachetnego Mistrza Wzmocniony Wielki Miecz Niebiańskiego Smoka Błyszczący Wzmocniony Wielki Miecz Niebiańskiego Smoka Wzmocniony Wielki Miecz Króla Niebiańskich Smoków Błyszczący Wzmocniony Wielki Miecz Króla Niebiańskich Smoków Wzmocniony Wielki Miecz Cesarza Niebiańskich Smoków Błyszczący Wzmocniony Wielki Miecz Cesarza Niebiańskich Smoków Wzmocniony Wielki Miecz Jednorogiego Smoka Błyszczący Wzmocniony Wielki Miecz Jednorogiego Smoka Wzmocniony Wielki Miecz Króla Jednorogich Smoków Błyszczący Wzmocniony Wielki Miecz Króla Jednorogich Smoków Wzmocniony Wielki Miecz Cesarza Jednorogich Smoków Błyszczący Wzmocniony Wielki Miecz Cesarza Jednorogich Smoków Wielki Miecz Oddziału Ekspedycyjnego Strażników Wielki Miecz Oddziału Infiltracyjnego Strażników Wielki Miecz Oddziału Obronnego Strażników Wielki Miecz Przywódcy Oddziału Obronnego Strażników Wielki Miecz Oddziału Ekspedycyjnego Archontów Wielki Miecz Oddziału Infiltracyjnego Archontów Wielki Miecz Oddziału Obronnego Archontów Wielki Miecz Przywódcy Oddziału Obronnego Archontów Wielki Miecz Siliona Wielki Miecz Vecetii Wielki Miecz Seresa Wielki Miecz Sirio Wielki Miecz Edena Wielki Miecz Adeli Wielki Miecz Przepychu Siel Wielki Miecz Siliona Wielki Miecz Vecetii Wielki Miecz Seresa Wielki Miecz Sirio Wielki Miecz Edena Wielki Miecz Adeli Wielki Miecz Przepychu Siel Wielki Miecz Legionisty Tiamata Wielki Miecz Starego Ducha Wielki Miecz Vasharti Wielki Miecz Rekruta Reian Wielki Miecz Legionisty Reian Wielki Miecz Elitarnego Żołnierza Reian Wielki Miecz Kahruna Koordynacja,Nowa-identyfikacja_Test_Wielki-Miecz_Opcja Widerstand-Test-Großschwert 1 Widerstand-Test-Großschwert 2 Widerstandaufhebung-Test-Großschwert 1 Widerstandaufhebung-Test-Großschwert 2 NPC_Temple_2nd Divinization_Hero NPC_Temple_1st Divinization_PVP_Unique NPC_Temple_1st Divinization_PVP_Hero NPC_Temple_2nd Divinization_PVP_Hero Wielki Miecz Gniewu Padmarashki Flamberg Rywalizującego Wojownika Flamberg Rywalizującego Wojownika Flamberg Rywalizującego Bohatera Flamberg Rywalizującego Bohatera Błyszczący Flamberg Rywalizującego Bohatera Błyszczący Flamberg Rywalizującego Bohatera Wielki Miecz Gabo Wielki Miecz Haridu Wielki Miecz Shibehume Wielki Miecz Sakry Wielki Miecz Devarima Wielki Miecz Tatara Wielki Miecz Pocera Wielki Miecz Alatiego Wielki Miecz Legionisty z Oddziału Ochronnego Wielki Miecz Oddziału Ekspedycyjnego Świata Zewnętrznego Wielki Miecz Oddziału Ekspedycyjnego Świata Zewnętrznego Wielki Miecz Calydona Sarpana 01 Wielki Miecz Calydona Sarpana 02 Wielki Miecz Gurra 01 NPC_Padmasha_Greatsword Wielki Miecz Gniewnej Veille Wielki Miecz Gniewnego Mastariusa Cenna Rybka Akwariowa Liurona Wartościowa Rybka Akwariowa Liurona BN_Domowy Wielki Meicz_01 Test_Równowagi_Wielki Miecz_U1_60A Wielki Miecz Wiatru Północnego Znawcy Wielki Miecz Wiatru Północnego Znawcy Wielki Miecz Sunayaki Test_Równowagi_Wielki_Miecz_U1_58A Test_Równowagi_Wielki_Miecz_U1_56A Test_Równowagi_Wielki_Miecz_E1_60A Test_Równowagi_Wielki_Miecz_E1_58A Test_Równowagi_Wielki_Miecz_E1_56A Koordynacja ,Nowa Identyfikacja _Test_Wielki Miecz_Poziom Wzmocnienia Koordynacja, Nowa Identyfikacja_Test_Wielki Miecz_Opcja + Kamień Many Koordynacja,Nowa-Identyfikacja_Test_Wielki-Miecz_Opcja+Kamień-Many+Stopień-Wzmocnienia Koordynacja, nowa indentyfikacja_Test_Oburęczny_Kamienia Many Przeciętne Legendarne Wyposażenie Poziom 60 Wielki Miecz Przeciętne Epickie Wyposażenie Poziom 60 Wielki Miecz Wielki Miecz Elitarnego Oddziału Obronnego Strażników Wielki Miecz Przywódcy Elitarnego Oddziału Obronnego Strażników Wielki Miecz Elitarnego Oddziału Obronnego Archontów Wielki Miecz Przywódcy Elitarnego Oddziału Obronnego Archontów Święty Wielki Miecz Oddziału Obronnego Strażników Święty Wielki Miecz Przywódcy Oddziału Obronnego Strażników Święty Wielki Miecz Oddziału Obronnego Archontów Święty Wielki Miecz Przywódcy Oddziału Obronnego Archontów Testowy Wielki Miecz do Ograniczenia Rangi Otchłani_01 Testowy Wielki Miecz do Ograniczenia Rangi Otchłani_02 Testowy Wielki Miecz do Ograniczenia Rangi Otchłani_03 Testowy Wielki Miecz do Ograniczenia Rangi Otchłani_04 Test Wielkiego Miecza ze zużyciem many na poziomie 1 Test Wielkiego Miecza ze zużyciem many na poziomie 2 Wielki Miecz Drakana dla Kobiet 01 Wielki Miecz Drakana dla Kobiet 02 Wielki Miecz Dzikiego Mruczusia Wielki Miecz Heirońskiego Mruczusia Wielki Miecz Makii Wielki Miecz Gulahre Wielki Miecz Kehsasa Wielki Miecz Victora Wielki Miecz Junos Wielki Miecz Shinina [Event] Zęby Katastrofy (1 dzień) Wielki Miecz Drakana Tiamata Wielki Miecz Tatara [Święto Solorius] Ośnieżone Świąteczne Drzewko Ośnieżone Świąteczne Drzewko Nienawiść Władcy Balaurów [Event] Wielki Miecz Ekstrakcji [Event] Wielki Miecz Ekstrakcji [Event] Wielki Miecz Ekstrakcji [Event] Wielki Miecz Ekstrakcji Wielki Miecz Daevanion BN 01 BN_Housing_Wielki_Miecz_02 Wielki Miecz Kromede Wielka Maczuga Kakiti