Kapelusz plażowy (BN) Skórzana Szpilka do Włosów Loży Orkanitowej (BN) Kapelusz Pirata Stalgraba Kapelusz Pirata Stalgraba Maska Pirata Stalgraba Maska Pirata Stalgraba Hełm Kolczy Pirata Stalgraba Hełm Kolczy Pirata Stalgraba Hełm Płytowy Pirata Stalgraba Hełm Płytowy Pirata Stalgraba Kapelusz Skórzany Kapitana Stalgraba Kapelusz Skórzany Kapitana Stalgraba Bandana Płócienna Justachego Kapelusz Skórzany Justachego Hełm Kolczy Justachego Hełm Płytowy Justachego Bandana Płócienna Lorandy Kapelusz Skórzany Lorandy Hełm Kolczy Lorandy Hełm Płytowy Lorandy Bandana Płócienna Marany Kapelusz Skórzany Marany Hełm Kolczy Marany Hełm Płytowy Marany Bandana Płócienna Nerity Kapelusz Skórzany Nerity Hełm Kolczy Nerity Hełm Płytowy Nerity Magiczna Bandana Walki 01 (BN) Magiczny Kapelusz Skórzany Walki 01 (BN) Magiczny Hełm Kolczy Walki 01 (BN) Magiczny Hełm Płytowy Walki 01 (BN) Bandana Płócienna Suthrana Kapelusz Skórzany Suthrana Hełm Kolczy Suthrana Hełm Płytowy Suthrana Latający Kapelusz Pierścień Lotu (BN) Pierścień Lotu Asmodianów BN Magiczna Bandana Walki 02 (BN) Magiczny Kapelusz Skórzany Walki 02 (BN) Magiczny Hełm Kolczy Walki 02 (BN) Magiczny Hełm Płytowy Walki 02 (BN) Okulary Walzena Elyosów (BN) Boski Kapelusz Skórzany Oficera Taktycznego Boski Kapelusz Skórzany Podoficera Taktycznego Kapelusz Skórzany Podoficera Taktycznego Skórzany Kapelusz Żółtodzioba Boski Kapelusz Skórzany Oficera Taktycznego Boski Kapelusz Skórzany Podoficera Taktycznego Kapelusz Skórzany Podoficera Taktycznego Skórzany Kapelusz Żółtodzioba Boska Bandana Oficera Taktycznego Boska Bandana Podoficera Taktycznego Bandana Podoficera Taktycznego Bandana Żółtodzioba Boska Bandana Oficera Taktycznego Boska Bandana Podoficera Taktycznego Bandana Podoficera Taktycznego Bandana Żółtodzioba Boski Hełm Kolczy Oficera Taktycznego Boski Hełm Kolczy Podoficera Taktycznego Hełm Kolczy Podoficera Taktycznego Hełm Kolczy Żółtodzioba Boski Hełm Kolczy Oficera Taktycznego Boski Hełm Kolczy Podoficera Taktycznego Hełm Kolczy Podoficera Taktycznego Hełm Kolczy Żółtodzioba Boski Hełm Płytowy Oficera Taktycznego Boski Hełm Płytowy Podoficera Taktycznego Hełm Płytowy Podoficera Taktycznego Hełm Płytowy Żółtodzioba Boski Hełm Płytowy Oficera Taktycznego Boski Hełm Płytowy Podoficera Taktycznego Hełm Płytowy Podoficera Taktycznego Hełm Płytowy Żółtodzioba Boska Bandana Podoficera Taktycznego Błyszcząca Bandana Oficera Taktycznego Boska Bandana Podoficera Taktycznego Błyszcząca Bandana Oficera Taktycznego Bandana Suramy Bandana Legionisty Ezotarasu Bandana Suramy Bandana Legionisty Ezotarasu Boski Kapelusz Skórzany Podoficera Taktycznego Błyszczący Kapelusz Skórzany Oficera Taktycznego Boski Kapelusz Skórzany Podoficera Taktycznego Błyszczący Kapelusz Skórzany Oficera Taktycznego Skórzany Kapelusz Suramy Kapelusz Skórzany Legionisty Ezotarasu Skórzany Kapelusz Suramy Kapelusz Skórzany Legionisty Ezotarasu Boski Hełm Kolczy Podoficera Taktycznego Błyszczący Hełm Kolczy Oficera Taktycznego Boski Hełm Kolczy Podoficera Taktycznego Błyszczący Hełm Kolczy Oficera Taktycznego Hełm Skórzany Suramy Hełm Kolczy Legionisty Ezotarasu Hełm Skórzany Suramy Hełm Kolczy Legionisty Ezotarasu Boski Hełm Płytowy Podoficera Taktycznego Błyszczący Hełm Płytowy Oficera Taktycznego Boski Hełm Płytowy Podoficera Taktycznego Błyszczący Hełm Płytowy Oficera Taktycznego Hełm Płytowy Suramy Hełm Płytowy Legionisty Ezotarasu Hełm Płytowy Suramy Hełm Płytowy Legionisty Ezotarasu Maska Krematoruxa Kapelusz Kagasa Smagany wiatrem Kapelusz Kapelusz Chlupotu Kapelusz Kagasa Smagany wiatrem Kapelusz Kapelusz Chlupotu Maska Krematoruxa Nagroda za starożytne relikty: Hełm (BN) dla męskich Elyosów Nagroda za starożytne relikty: Hełm (BN) dla żeńskich Elyosów Nagroda za starożytne relikty: Hełm (BN) dla męskich Asmodianów Nagroda za starożytne relikty: Hełm (BN) dla żeńskich Asmodianów Bandana Płócienna Legionisty Rakshy Porzucone Legendarne Nakrycie Głowy Skórzane z Synthralu Porzucone Legendarne Nakrycie Głowy Kolcze z Synthralu Porzucone Legendarne Nakrycie Głowy Płytowe z Synthralu Bandana Płócienna BN Światowy Drop Epicka Bandana Płócienna BN ze Zintegrowanym Imieniem Legendarna i Heroiczna Bandana Płócienna BN ze Zintegrowanym Imieniem Bandana Płócienna Drakonii BN (3.0) Bandana Płócienna Otchłani BN (3.0) Bandana Płócienna BN ID Żywiolnik Bandana Płócienna BN ID Yun Bandana Płócienna BN ID Oddział Bandana Płócienna BN Nakrycie Głowy Płócienne Elitarnego Daevaniona BN Hełm Skórzany BN Światowy Drop Epicki Hełm Skórzany BN ze Zintegrowanym Imieniem Legendarny i Heroiczny Hełm Kolczy BN ze Zintegrowanym Imieniem Hełm Skórzany Drakonii BN (3.0) Hełm Skórzany Otchłani BN (3.0) Hełm Skórzany BN ID Żywiolnik Hełm Skórzany BN ID Yun Hełm Skórzany BN ID Oddział Hełm Skórzany BN Hełm Skórzany Elitarnego Daevaniona BN Hełm Kolczy BN Światowy Drop Epicki Hełm Kolczy BN ze Zintegrowanym Imieniem Legendarny i Heroiczny Hełm Kolczy BN ze Zintegrowanym Imieniem Hełm Kolczy Drakonii BN (3.0) Hełm Kolczy Otchłani BN (3.0)