Boskie Spodnie Kolcze Rywalizującego Wojownika Boskie Spodnie Kolcze Rywalizującego Bohatera Boskie Spodnie Kolcze Rywalizującego Bohatera Błyszczące Spodnie Kolcze Rywalizującego Bohatera Błyszczące Spodnie Kolcze Rywalizującego Bohatera Przepiękne Spodnie Kolcze Rywalizującego Bohatera Przepiękne Spodnie Kolcze Rywalizującego Bohatera Spodnie Kolcze Jakupu Spodnie Kolcze Mukusy Spodnie Kolcze Papara Spodnie Kolcze Zamalruku Spodnie Kolcze Ferutta Spodnie Kolcze Rekruta z Oddziału Ochronnego Spodnie Kolcze Oddziału Ekspedycyjnego Świata Zewnętrznego Spodnie Kolcze Oddziału Ekspedycyjnego Świata Zewnętrznego Dostojne Spodnie Kolcze Rywalizującego Bohatera Dostojne Spodnie Kolcze Rywalizującego Bohatera Spodnie Kolcze Gniewnej Veille Spodnie Kolcze Gniewnego Mastariusa BN_Spodnie Kolcze_Aimy Test_Równowagi_Spodnie Kolcze_U1_60A Test_Równowagi_Spodnie_Kolcze_U1_58A Test_Równowagi_Spodnie_Kolcze_U1_56A Test_Równowagi_Spodnie_Kolcze_E1_60A Test_Równowagi_Spodnie_Kolcze_E1_58A Test_Równowagi_Spodnie_Kolcze_E1_56A Przeciętne Legendarne Wyposażenie Poziom 60 Spodnie Kolcze Kleryka Przeciętne Legendarne Wyposażenie Poziom 60 Spodnie Kolcze Kantora Przeciętne Epickie Wyposażenie Poziom 60 Spodnie Kolcze Kleryka Przeciętne Epickie Wyposażenie Poziom 60 Spodnie Kolcze Kantora Spodnie Kolcze Elitarnego Oddziału Obronnego Strażników Spodnie Kolcze Przywódcy Elitarnego Oddziału Obronnego Strażników Spodnie Kolcze Elitarnego Oddziału Obronnego Archontów Spodnie Kolcze Przywódcy Elitarnego Oddziału Obronnego Archontów Święte Spodnie Kolcze Oddziału Obronnego Strażników Święte Spodnie Kolcze Przywódcy Oddziału Obronnego Strażników Święte Spodnie Kolcze Oddziału Obronnego Archontów Święte Spodnie Kolcze Przywódcy Oddziału Obronnego Archontów Spodnie Kolcze Zapomnianej Siel Spodnie Kolcze Asmodianów Daevanion BN_Spodnie Kolcze_Oddziału Obronny Kahrun Spodnie Kolcze Wdzięczności Pory Spodnie Kolcze Gonona Spodnie Kolcze Geniuma Spodnie Kolcze Karbo Spodnie Kolcze Antro Spodnie Kolcze Somy Spodnie Kolcze Hullesa Spodnie Kolcze Orai Spodnie Kolcze Karifa Spodnie Kolcze Junos Spodnie Kolcze Shinina BN_Spodnie Kolcze_Kapitana_Asmodianów Domowa Szata Elyosów-BN Domowa Szata Asmodianów-BN BN_Spodnie_Kolcze_Asmodian_Członek_Załogi_01 BN_Spodnie_Kolcze_Elyos_Sprzedawca_Usług_01 BN_Spodnie_Kolcze_Asmodian_Sprzedawca_Usług_01 BN_Spodnie_Kolcze_Elyos_Mistrz_Stygmatów_01 Spodnie Kolcze Pernosa Spodnie Kolcze Munina Zbroje Testowe Spodnie Kolcze Oddziału Ochronnego Tiamata NPC_Temple PVP 1st Divinization_Unique_Chain_Pants NPC_Temple PVP 1st Divinization_Unique_Chain_Pants NPC_Temple PVP 2nd Divinization_Hero_Chain_Pants NPC_Temple PVP 2nd Divinization_Hero_Chain_Pants BN_Domowe_SpodnieKolcze_01 Bohaterskie Spodnie Kolcze Tiamata BN Legendarne Spodnie Kolcze Tiamata BN Test_Równowagi_Spodnie_Kolcze_U1_61A Test_Równowagi_Spodnie_Kolcze_U1_63A Test_Równowagi_Spodnie_Kolcze_U1_65A Test_Równowagi_SpodnieKolcze_E1_65A Test_Równowagi_PvP_Spodnie_Kolcze_U1_65A Test_Równowagi_PvP_Spodnie Kolcze_E1_65A Zbroje Testowe Zbroje Testowe Czyste Spodnie Kolcze Arisa Test_Równowagi_Spodnie Kolcze_U1_62A Test_Równowagi_Spodnie_Kolcze_U1_64A Spodnie Kolcze Stróża Tiamata Test Równowagi_Spodnie_Kolcze_M1_65A Spodnie Kolcze Sławetnego Zdobywcy Strażnika Spodnie Kolcze Chwalebnego Zdobywcy Archontów Spodnie Kolcze Rozbitej Otchłani Spodnie Kolcze BN Protekcjonalnego Władcy Spodnie Kolcze BN Drakonii Spodnie Kolcze Elitarnego Strażnika Początkującego Spodnie Kolcze Elitarnych Archontów [Event] Spodnie Kolcze Veille [Event] Spodnie Kolcze Mastariusa BN Field-Drop Spodnie Kolcze Beritry 01a Spodnie Kolcze Drop IDRun 01a BN Rękawice Kolcze BN Monety PVP Spodnie Kolcze Komendanta Strażników Spodnie Kolcze Komendanta Archontów Spodnie Kolcze BN Nowej Otchłani Wzmocnione Spodnie Kolcze Łaski Wzmocnione Spodnie Kolcze Łaski Spodnie Kolcze Daru Many Strzelca BN Legendarne Spodnie Kolcze BN Stalowej Róży 1 Legendarne Spodnie Kolcze BN Stalowej Róży 2 Spodnie Kolcze BN Drop Obszaru Podziemnego Spodnie Kolcze BN Antycznej Monety Spodnie Kolcze BN Dodatkowej Monety PVP Zwyczajnie Wykonane Spodnie Kolcze BN Spodnie Kolcze Jednostki Specjalnej Elyosów Spodnie Kolcze Jednostki Specjalnej Asmodianów Spodnie Kolcze BN Władcy w Nagrodę za Misję Skąpane w Słońcu Spodnie Kolcze Skąpane w Cieniu Spodnie Kolcze Wypełnione Słońcem Spodnie Kolcze Wypełnione Cieniem Spodnie Kolcze Spodnie Kolcze Telemachusa Spodnie Kolcze Vila Dotknięte Słońcem Spodnie Kolcze Dotknięte Cieniem Spodnie Kolcze Spodnie Kolcze Jakahna Spodnie Kolcze Kaisinela Spodnie Kolcze Apetosa Spodnie Kolcze Niela Spodnie Kolcze Marchutana Spodnie Kolcze Makura Spodnie Kolcze Pirata Stalowej Róży Spodnie Kolcze Piratów Stalowej Róży Spodnie Kolcze Stalowej Róży Zwiększenie_podstawowej_sprawności_Test2_Spodnie Kolcze_E_50A Spodnie Kolcze Biczowania Spodnie Kolcze Nieugiętości Spodnie Kolcze Konfliktu Spodnie Kolcze Przeznaczenia Spodnie Kolcze Obrońcy Spodnie Kolcze Hadradima Spodnie Kolcze Kutry Spodnie Kolcze Shushany Spodnie Kolcze Takonga Spodnie Kolcze Walki Spodnie Kolcze Bohaterskiej Walki Spodnie Kolcze Przywódcy Strażników Spodnie Kolcze Komendanta Strażników Spodnie Kolcze Elitarnego Komendanta Strażników Święte Spodnie Kolcze Komendanta Strażników Spodnie Kolcze Namiestnika Strażników Spodnie Kolcze Przywódcy Archontów Spodnie Kolcze Komendanta Archontów Spodnie Kolcze Elitarnego Komendanta Archontów Święte Spodnie Kolcze Komendanta Archontów Spodnie Kolcze Namiestnika Archontów