Prastare Spodnie Skórzane Reshanty Spodnie Skórzane Smoczego Płomienia Spodnie Skórzane Legionisty Anuharta Spodnie Skórzane Anuharta (Asasyn) Spodnie Skórzane Anuharta (Łowca) Spodnie Skórzane Pirata Stalbroda Spodnie Skórzane Zwariowanego Naukowca Spodnie Skórzane Pirata Shulaka Spodnie Skórzane Marynarza Shulaka Spodnie Skórzane Ognia Piekielnego Spodnie Skórzane Ognia Piekielnego Spodnie Skórzane Sierżanta Strażników Spodnie Skórzane Oficera Strażników Spodnie Skórzane Sierżanta Archontów Spodnie Skórzane Oficera Archontów Tymczasowe Spodnie Skórzane Danych Tymczasowe Spodnie Skórzane Danych Spodnie Skórzane Elitarnego Trybuna Strażników Tymczasowe Spodnie Skórzane Danych Tymczasowe Spodnie Skórzane Danych Spodnie Skórzane Elitarnego Trybuna Archontów Spodnie Skórzane Tellusa Spodnie Skórzane Briallena Spodnie Skórzane Elitarnego Przywódcy Oddziału Strażników Spodnie Skórzane Elitarnego Centuriona Strażników Spodnie Skórzane Elitarnego Przywódcy Oddziału Archontów Spodnie Skórzane Elitarnego Centuriona Archontów Spodnie Skórzane Pokonanego Archonta Spodnie Skórzane Pokonanego Strażnika Spodnie Skórzane Zabitego Archonta Spodnie Skórzane Zabitego Strażnika Testowe Epickie Spodnie Skórzane Poziom 55 Testowe Epickie Spodnie Skórzane Poziom 55 Spodnie Skórzane Generała Brygady z Ingisson Spodnie Skórzane Generała Brygady z Gelkmaros Delikatne Spodnie Skórzane Delikatne Spodnie Skórzane Delikatne Spodnie Skórzane Podziemne Spodnie Skórzane Podziemne Spodnie Skórzane Podziemne Spodnie Skórzane Diaboliczne Spodnie Skórzane Diaboliczne Spodnie Skórzane Diaboliczne Spodnie Skórzane Spodnie Skórzane Zadowolenia Przypadkowy Zrzut Asmodianów Poziom 54 C2 Spodnie Skórzane A Przypadkowy Zrzut Asmodianów Poziom 54 C2 Spodnie Skórzane B Przypadkowy Zrzut Asmodianów Poziom 54 C2 Spodnie Skórzane C Przypadkowy Zrzut Asmodianów Poziom 52 R1 Spodnie Skórzane A Przypadkowy Zrzut Asmodianów Poziom 52 R1 Spodnie Skórzane B Przypadkowy Zrzut Asmodianów Poziom 52 R1 Spodnie Skórzane C Przypadkowy Zrzut Asmodianów Poziom 53 L1 Spodnie Skórzane A Przypadkowy Zrzut Asmodianów Poziom 53 L1 Spodnie Skórzane B Przypadkowy Zrzut Asmodianów Poziom 53 L1 Spodnie Skórzane C Przypadkowy Zrzut Asmodianów Poziom 55 U1 Spodnie Skórzane Spodnie Skórzane Chaosu Spodnie Skórzane Chaosu Spodnie Skórzane Chaosu Straszliwe Spodnie Skórzane Straszliwe Spodnie Skórzane Straszliwe Spodnie Skórzane Katastrofalne Spodnie Skórzane Katastrofalne Spodnie Skórzane Katastrofalne Spodnie Skórzane Odporne Spodnie Skórzane Błyszczące Odporne Spodnie Skórzane Odporne Spodnie Skórzane Rzemieślnika Błyszczące Odporne Spodnie Skórzane Rzemieślnika Odporne Spodnie Skórzane Eksperta Błyszczące Odporne Spodnie Skórzane Eksperta Odporne Spodnie Skórzane Mistrza Błyszczące Odporne Spodnie Skórzane Mistrza Odporne Spodnie Skórzane Błyszczące Odporne Spodnie Skórzane Odporne Spodnie Skórzane Rzemieślnika Błyszczące Odporne Spodnie Skórzane Rzemieślnika Odporne Spodnie Skórzane Eksperta Błyszczące Odporne Spodnie Skórzane Eksperta Odporne Spodnie Skórzane Mistrza Błyszczące Odporne Spodnie Skórzane Mistrza Spodnie Skórzane Niebiańskiego Smoka Błyszczące Spodnie Skórzane Niebiańskiego Smoka Spodnie Skórzane Króla Niebiańskich Smoków Błyszczące Spodnie Skórzane Króla Niebiańskich Smoków Spodnie Skórzane Cesarza Niebiańskich Smoków Błyszczące Spodnie Skórzane Króla Niebiańskich Smoków Spodnie Skórzane Jednorogiego Smoka Błyszczące Spodnie Skórzane Jednorogiego Smoka Spodnie Skórzane Króla Rogatych Smoków Błyszczące Spodnie Skórzane Króla Rogatych Smoków Spodnie Skórzane Cesarza Jednorogich Smoków Błyszczące Spodnie Skórzane Cesarza Jednorogich Smoków Spodnie Skórzane Fanatycznego Asasyna BN 01 Spodnie Skórzane Fanatycznego Łowcy BN 01 Spodnie Skórzane Dezertera Spodnie Skórzane Opuszczonej Świątyni Spodnie Skórzane Jotuna Spodnie Skórzane Podziemnej Świątyni Spodnie Skórzane Beshmundir (Asasyn) Spodnie Skórzane Beshmundir (Łowca) Spodnie Skórzane Skrzydła Huraganu Spodnie Skórzane Fanatyków Asasynów BN 02 Spodnie Skórzane Fanatycznego Łowcy BN 02 Spodnie Skórzane Fanatyków Asasynów BN 03 Spodnie Skórzane Fanatycznego Łowcy BN 03 Spodnie Skórzane Fanatycznego Asasyna BN 01 Spodnie Skórzane Fanatycznego Łowcy BN 01 Spodnie Skórzane Bulgoczącej Brody Spodnie Skórzane Przymierza Smoków Spodnie Skórzane Skara Spodnie Skórzane Sukany Spodnie Skórzane Voltayre Spodnie Skórzane Sematy Spodnie Skórzane Gniewnej Veille Spodnie Skórzane Skrzydeł Śmierci Spodnie Skórzane Przymierza Smoków Spodnie Skórzane Skully'ego Spodnie Skórzane Heki Spodnie Skórzane Basaima Spodnie Skórzane Dhuni Spodnie Skórzane Padmarashki Spodnie Skórzane Gniewnego Mastariusa Spodnie Skórzane Doczesności (14 dni) Spodnie Skórzane Abstrakcji (14 dni) Spodnie Skórzane Chimery (14 dni) Efemeryczne Spodnie Skórzane (3 dni) Spodnie Skórzane Przemijania (3 dni) Spodnie Skórzane Wartownika Strażników Spodnie Skórzane Strażnika Jednostki Specjalnej Spodnie Skórzane Strażnika Primus Pilus Spodnie Skórzane Generała Brygady Strażników Spodnie Skórzane Patrolu Archontów Spodnie Skórzane Jednostki Specjalnej Archontów Spodnie Skórzane Archonta Primus Pilus Spodnie Skórzane Generała Brygady Archontów Odporne Spodnie Skórzane Mistrzowskiego Grawerunku Odporne Spodnie Skórzane Mistrzowskiego Grawerunku Spodnie Skórzane nasycone słońcem Spodnie Skórzane Cienistej Toni Spodnie Skórzane z Inggison Spodnie Skórzane Versetti Spodnie Skórzane z Gelkmaros Spodnie Skórzane Valetta Przeciętne uzbrojenie Asasyna Spodnie Skórzane Poziom 53 Przeciętne uzbrojenie Łowcy Spodnie Skórzane Poziom 53 Przeciętne uzbrojenie Asasyna Spodnie Skórzane Poziom 55 Przeciętne uzbrojenie Łowcy Spodnie Skórzane Poziom 55 Przeciętne Wyposażenie Asasyna Spodnie Skórzane Poziom 51 Przeciętne Wyposażenie Łowcy Spodnie Skórzane Poziom 51