ID: 188050225
Paczka: Koszula Kolcza Szczeliny (7 dni)
icon Item
Można używać od poziomu 50.
Nie na sprzedaż
Przechowywanie w magazynie konta niemożliwe
Przechowywanie w magazynie legionu niemożliwe
Handel niemożliwy
Czas wypoczynku: 5s
Contains random items

Możesz używać Koszuli Kolczej Szczeliny przez 7 dni od momentu rozpakowania pakietu.
Cena:
Kup cenę: 24 kinah
Cena sprzedaży: 5 kinah
- Medal Strażnika Pól


Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
W związku gry


Rasa:        
ID   Nazwa Poziom Grade Race
ID   Nazwa Poziom Grade Race
Loading data from server
ID   Nazwa Poziom GRADE Race
ID   Nazwa Poziom GRADE Race
Loading data from server
Our databases

Privacy Statement