ID: 110601519
Wyjątkowy Dainatowy Pancerz Płytowy
icon Płyta
Można używać od poziomu 65.
Ewolucja wyposażenia
Można farbować
Przechowywanie w magazynie konta niemożliwe
Przechowywanie w magazynie legionu niemożliwe
Handel niemożliwy
Brak możliwości zaczarowania
Powtórna ekstrakcja wyglądu nie jest możliwa

Obrona fizyczna
495
Obrona przed mag.
149
Uniki
269
Zrównoważenie magii
64

Maksimum PŻ
+452
Parowanie
+85
Obrona fizyczna
+166
Zrównoważenie magii
+64
Zwiększenie gniewu
+7.4%
Atak
+4
Obrona przed mag.
+48

Poziom magii 0/10
Slot na kamień many (poziom 80 lub niższy)
mana stone mana stone mana stone mana stone mana stone bonus mana stone
Cena:
Kup cenę: 2 149 842 kinah
Cena sprzedaży: 429 968 kinah
Items required to trade:
- Zezwolenie na załącznik pocztowy (Mityczny/poziom: 61-65)
Błogosławieństwo Wyposażenia (możliwe od poziomu wzmocnienia 10)
Ulepszony Dainatowy Pancerz Płytowy
Prototyp Ulepszonego Dainatowego Napierśnika (1)
Ochronny Kamień Duszy Wieży Ochronnej Ruhnów (1)
Breaktrough skills:
- Ochrona: Mistrzowskie Wzmocnienie Ataku I
- Ochrona: Zwiększenie Obrony przed Wrogami II
- Ochrona: Spowolnienie Ataku IV


Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
W związku gry


ID   Nazwa Poziom GRADE Race
ID   Nazwa Poziom GRADE Race
Loading data from server
ID   Nazwa Poziom GRADE Race
ID   Nazwa Poziom GRADE Race
Loading data from server
Wyjątkowy Dainatowy Pancerz Płytowy
Wyjątkowy Dainatowy Pancerz Płytowy
Wyjątkowy Dainatowy Pancerz Płytowy
Wyjątkowy Dainatowy Pancerz Płytowy
Wyjątkowy Dainatowy Pancerz Płytowy
Wyjątkowy Dainatowy Pancerz Płytowy
Wyjątkowy Dainatowy Pancerz Płytowy
Wyjątkowy Dainatowy Pancerz Płytowy
Our databases

Privacy Statement