ID: 101500951
Wzmocniony Kostur z Korii Mistrza
icon
god stone
Kostur
Powolna broń na 3 uderzeń
Można używać od poziomu 58.
Ewolucja wyposażenia
Brak możliwości zaczarowania

Atak
234 - 352
Celność
1012
Mag. precyzja
448
Trafienie kryt.
60
Parowanie
1046
Wzmocnienie magii
855
Szybkość ataku
2

Celność
+128
Parowanie
+112
Szybkość ataku
+19%
Trafienie kryt.
+58

Poziom magii 0/15
Slot na kamień many (poziom 70 lub niższy)
mana stone mana stone mana stone mana stone
Efekt Idianu (można użyć Idianu do poziomu 70)
Cena:
Kup cenę: 10 245 700 kinah
Cena sprzedaży: 2 049 140 kinah
Items required to trade:
- Zezwolenie na załącznik pocztowy (Legendarny/poziom: 56-60)
Breaktrough skills:
- Władza: Obietnica Precyzji I
- Władza: Wola Zwinności I
- Władza: Reinkarnacja I


Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
W związku gry


ID   Nazwa Poziom umiejętności Materiały Wynik Wysoki wynik GRADE Race
ID   Nazwa Poziom umiejętności Materiały Wynik Wysoki wynik GRADE Race
Loading data from server
ID   Nazwa Poziom umiejętności Materiały Wynik Wysoki wynik GRADE Race
ID   Nazwa Poziom umiejętności Materiały Wynik Wysoki wynik GRADE Race
Loading data from server
ID   Nazwa Poziom GRADE Race
ID   Nazwa Poziom GRADE Race
Loading data from server
Wzmocniony Kostur z Korii Mistrza
Our databases

Privacy Statement