BD3_Lizard_FeC_40_Ae BD3_Lizard_AnA_40_An BD3_Lizard_AeA_40_Ae BD3_Lizard_AeB_40_Ae BD3_Lizard_BeastB_40_An BD3_Lizard_BeastA_40_An BD3_Lizard_BeastK_40_Ae BD3_Lizard_RnA_40_An BD3_Lizard_ReA_40_Ae BD3_Lizard_ReB1_44_Ae BD3_Lizard_ReB2_46_Ae BD3_Lizard_ReB3_48_Ae Klon Klon Klon BD3_Lizard_PeA_40_Ae BD3_Lizard_PeB_40_Ae BD3_Naga_FeA_45_Ae BD3_Naga_FeB_45_Ae BD3_Naga_KeA_45_Ae BD3_Naga_KeB_45_Ae BD3_Naga_CeA_45_Ae BD3_Naga_PeA_44_Ae BD3_Naga_PeA_46_Ae BD3_Naga_PeA_48_Ae Heiligdrachen-Relikt Heiligdrachen-Relikt Heiligdrachen-Relikt BD3_Naga_WeA_45_Ae BD3_Naga_WeB1_44_Ae BD3_Naga_WeB2_46_Ae BD3_Naga_WeB3_48_Ae Treuer Unterstützer Treuer Unterstützer Treuer Unterstützer BD3_Naga_EeA_45_Ae BD3_Naga_EeB_45_Ae Feuersklave BD3_LehparistTrainee_FighterStandard_40_An BD3_LehparistTrainee_FighterCoward_40_An BD3_LehparistTrainee_RangerStandard_40_An BD3_LehparistTrainee_RangerCoward_40_An BD3_LehparistTrainee_WizardStandard_40_An BD3_LehparistTrainee_WizardCoward_40_An BD3_LehparistTrainee_PriestStandard_40_An BD3_LehparistTrainee_PriestCoward_40_An BFly_Seiren_FlightZoneA_Owner_30_An BFly_Seiren_FlightZoneA_WaterSnake_30_An BD3_RousingLizardman_AeD_45_An BD3_RousingLizardman_PeD_45_An BD3_SleepyheadLizardman_AeA_45_An BD3_SleepyheadLizardman_FeA_45_An BD3_BombLizardman_AeE_45_An BD3_BombLizardman_FeE_45_An BD3_BombLizardman_ReE_45_An BD3_BombLizardman_PeE_45_An BD3_BombNaga_FeE_45_An BDF3_SwitchOBJ_A1_45_An BDF3_SwitchOBJ_B1_45_An BD3_KnockbackLizardman_FeA_46_An BDF3_Draky_Bomb1_46_An BDF3_Draky_Bomb2_46_An BDF3_Draky_Bomb3_46_An DF3_NM_GoldenSaam_47_An Df3_NM_Slime_Master_47_An Klein-Schleim Klein-Schleim BDF2_LehparistRanger_Solo_38_An BDF2_LehparistRanger_Patrol_42_An Falle Naga-Zauberer Reliktmeister Legionär Legionär Reliktwächter BDF3_NM_KingTurtle_45_Ah BDF3_NM_IceCyclopsStatue_G2_43_An BDF3_NM_IceCyclopsStatue_G3_43_An BDF3_NM_IceCyclopsStatue_G4_43_An BDF3_NM_IceCyclopsStatue_G5_43_An BDF3_NM_AbyssBox_42_n BDF3_NM_LizardmanOfficer_44_Ah BDF3_NM_LehparistIncompleteSubject_45_Ah BDF3_NM_SeirenBoss_46_Ah BBDF3_NM_GoldenSaam_46_An BDF3_NM_LehparistBombExpert_37_Ae Riesenbombe BBDF3_NM_Slime_Named_47_Ae Klein-Schleim Klein-Schleim BBDF3_NM_NewbieDrake_45_Ah BDF3_NM_WaterSpiritCh_43_Ah Trübwassergeist Klarwassergeist Funkel-Wassergeist BDF3_NM_GhostMammoth_42_Ah BDF3_NM_GhostCaptain_38_Ah Einfach-Ätherstein Trauer-Ätherstein Treuer Diener Fesselschaum Patient 0 Treuer Diener BDF3_NM_IceCyclopsStatus_G6_43_An BLF2A_NM_AsmodianMaleTemplar_An_25 Fiesling im Training BLF2A_NM_CommonBox BLF2A_NM_RareBox BLF2A_NM_UniqueBox Umsichtiger Beschützer BLF2A_NM_AsmodianSoulPriest_25_An BLF2A_NM_HugeAgrint_23_An LF2A_NM_ElyosMaleAssassin_23_An LF2A_NM_Harpy_24_An LF2A_NM_Harpy_24_Ae LF2A_NM_ElyosFemaleWizard_24_An DF2A_NM_UndeadPorgus_23_An DF2A_NM_ElyosPriest_25 DF2A_NM_CornPuscorn_22 DF2A_NM_ElyosWizard_25 DF2A_NM_Lich_24 Seelensklave DF2A_NM_Zombie_24 Parasiten-Klumpwurm BD3_Lizard_PurpleDrake_40_An BLF2_NM2_KingConsierd_38_An Wächter-Kondor Kraftstrotzendes Sonnenkorn BD2_Mudworm_40_An BD2_AgrintFire_40_An Schlachtveteran Branyaka Takun der Schreckliche Schemen-Berserker Seelensammler Ragenon Sammel-Seele Kapitän Berus Fluch-Seemann Geheimlabor-Schlüsselwart Vermisster Indratu Treuer Untergebener Treuer Untergebener Treuer Untergebener Vingeveu der dritte Beschützer Vingeveus Anhänger Jeshuchi der zweite Beschützer Jeshuchis Anhänger Zapiel der erste Beschützer Zapiels Anhänger Häuptling Kunpapa